DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1937 str. 46     <-- 46 -->        PDF

21. — Pitanje alpinističkih pašnjaka (suvata).
22. — Eventualija.
O pojedinim tačkama dnevnoga reda raspravljalo se, odnosno stvoreni su zaključci,
kako slijedi:


1. Predsjednik Dr. ing. Dragoljub P e t r o v i ć otvara u 8 i % sjednicu upravnog
odbora kratkim pozdravnim govorom. Konstatuje, da je ovo zapravo prva radna sjednica
novoizabranog odbora. Prva sjednica, odmah po svršetku 60. glavne godišnje
skupštine, bila je i po trajanju kratka, a nije se mogla baviti rješavanjem predmeta
preostalih od prijašnje uprave i stavljenih u dužnost novom odboru po skupštini, jer
je neposredno predstojala taj dan odmah poslije podne ekskurzija skupštinara u Zagrebačku
goru u šume grada Zagreba, a slijedeći dan u Ljubljanu na pregled izložbe »Naše
drvo« na ljubljanskom velesajmu. Poziva odbornike na predan i složan rad. Na slogu
se i može računati, jer je već prošlo vrijeme trzavica i upravni odbori J. S. U. rade
već godinama bez smetnje. Takav će rad dati bez sumnje i dobre plodove.
2. — Tajnik ing. A. Premuži ć čita zapisnik prve redovne sjednice upravnog
odbora održane dne 4. septembra 1936. u Zagrebu. Zapisnik se u cijelosti jednoglasno
uzima na znanje, a ovjerovljuju ga po odredbi g. predsjednika g. g. Dr. Andrija
Petračić i ing. Ivan S mil a j. (Zapisnik je tiskan u 1. broju »Šumarskog Lista«
za god. 1937.)
3. — Tajnik ing. Ant e Premuži ć izvještava o tekućim poslovima udruženja
i umoljava, da se o pojedinim sitnijim predmetima odmah, kako o njima izvjesti i dade
kratko obrazloženje s prijedlogom, donese i odluka, odnosno dadu potrebne direktive,
kako se sve to ne bi ponovice moralo spominjati i pretresati naknadno u eventualijama.
(Prima se, u koliko ne bi bila potrebna opsežnija rasprava o pojedinom nekojem predmetu).
Slijedećih dana iza održane 60. glavne godišnje skupštine i prve odborske sjednice
preuzeo je Ing. Premuži ć tajničke agende od bivšeg tajnika Dr a. Nikol e
Neidhardt a zajedno sa predmetima, koji k tome spadaju, društvenom arhivom i
knjižnicom. Po tome se društveno poslovanje odvijalo u glavnom ovako:


a. — Dne 7, IX. 1936. bila je zadušnica za pokojnog našeg druga Jos i p a
Borošić a u crkvi sv. Blaža u Zagrebu. U ime udruženja izrazio je ponovice tajnik
usmeno saučešće pokojnikovoj gospodi i majci, a ujedno se po tom na komemoraciji
na pokojnikovom grobu na Mirogoju od njega u ime udruženja oprostio prigodnim
govorom. Na pismeno izraženo saučešće pokojnikovoj svojti zahvalila se udruženju
dopisom pokojnikova udova gospođa Božena.
Slava našem drugu Josipu B orosi ću! (Prisutni se podižu i kliču:
Slava mu!)


b. — Bratsko društvo šumara republike Poljske i bratsko društvo bugarskih
šumara (lesovoda) pozvali su naše udruženje, da izašalje svoje delegate na njihove
godišnje skupštine u Lavovu i Sofiji skopčane sa ekskurzijama u njihova šumska
područja. Zaželio se uspješan rad skupština pismeno, a ujedno im se saopćilo, da se
o odašiljanju delegata nije pravovremeno mogao stvoriti zaključak, jer se u to vrijeme
dosta članova, a i predsjednik udruženja nalazio na II. internacionalnom šumarskom
kongresu u Budimpešti.
Bilo bi potrebno, da se već sada principijelno riješi, hoće li se delegati od nas
slati na godišnje skupštine šumarskih udruženja bratskih nam slavenskih naroda Ceha,
Bugara i Poljaka, a delegati da se unaprijed i pravovremeno odrede, jer se inače u
vrijeme održavanja samih skupština, kad smo i mi zaokupljeni našom skupštinom, a.
mnogi su članovi odbora činovnici u to doba ili na godišnjem odmoru ili na sezonskom
terenskom radu, ne može lako ni odrediti delegate, ni sporazumjeti se s njima u tu
svrhu. (Zaključuje se kratkim putem, da tajnik na kojoj od ljetnih sjednica upravnog


208