DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1937 str. 45     <-- 45 -->        PDF

IZ UDRUŽENJA


ZAPISNIK


2.
redovne sjednice upravnog odbora Jugoslovenskog šumarskog udruženja održane
dne 13. decembra 1936. u prostorijama udruženja u Šumarskom Domu u Zagrebu.
Prisutni su od članova upravnog odbora ova gg. inžinjeri: Predsjednik: Dr.
Dragoljub Petrović, I. podpredsjednik Dr. Petračić, II. podpredsjednik M. Lenarčić,
tajnik A. Premužić, blagajnik O. Dremil, te odbornici: Dr. Josip Balen, S. Gjikić, -J.
Juvančić, I. Lončar, J. Marčić, 0. Miklau, S. Mikša, N. Miljuš, B. Nikolić, V. Radošević,
F. Ravnik i I. Smilaj. Sjednici je prisustvovao i urednik Šumarskog Lista Dr.


A. Lev&ković. — Spriječeni su bili i ispričali su se gg. Ing. A. Šejbal, ing. Ž. Vančetović
i ing. B. Babić.
Dnevni red:


1. — Pozdrav predsjednika.
2. — Ovjerovljenje zapisnika prošle sjednice.
3. — Izvještaj tajnika o tekućim poslovima Udruženja.
4. — Izvještaj blagajnika.
5. — Prihvat najpovoljnije ponude za tiskanje Šumarskog Lista u 1937. g.
6. — Rasprava i tumačenje § 33. Pravilnika za posmrtnu pomoć J. Š. U. o točnoj
visini pomoći.
7. — Odabiranje lica, koje će u smsilu § 35. stav. 4. Pravilnika za Posmrtnu
pomoć J. Š. U. sa blagajnikom i tajnikom udruženja otvarati deponovani
testamenat pokojnikov.
8. — Podjela potpora iz pripomoćne zaklade utemeljene na spomen nadšumara
Vladoje Köröskenjija.
9. — Rasprava o stipendijama udruženja.
10. — Predstavka Udruženja zvaničnika Kraljevine Jugoslavije o određivanju
ranga apsolvenata višeg kurza šumarske škole u Aleksincu iz 1922/23 god.
i Sarajevu iz god. 1928/29.
11.
— Rasprava o poduzimanju koraka, da se omogući inžinjerima ovlašćenje
za geometarske radove za katastar i gruntovnicu za posjede na kojima su
namješteni.
12.
— Rasprava o predstavci broj 964 Udruženja šum. zvaničnika Kralj. Jugoslavije
upućenoj g. Ministru šuma i rudnika o mjerama za olakšanje efikasnog
čuvanja šuma i zaštiti interesa čuvarskog osoblja.
13. — Rasprava o oporavilištu za šum. službenike na otoku Mljetu itd.
14. — Predlog Kr. banske uprave Primorske banovine za izdavanje pohvalnica sa
strane J. Š. U. licima zaslužnim za pošumljavanje.
15.
— Podjela pripomoći dvojici oskudnih đaka šumara na našim gospodarskošumarskim
fakultetima iz poklona porodice pok. Frana Kesterčaneka povodom
otkrivanja njegovog poprsja na zgradi.
16. — Rasprava o društvenoj brošuri »Čuvajmo naše šume!«
17. — Predstavka g. Jelinek Žarka, šum. referenta Cazin o regulisanju ranga
apsolvenata šumarske škole u Sarajevu.
18. — Primanje novih članova J. Š. U.
19. — Pitanje statistike za šumarsko gazdovanje.
20. — Pitanje propagande šumarstva.
207