DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1937 str. 44     <-- 44 -->        PDF

propisa o lovu, koji su na snazi za dravsku banovinu.* »Kmetovalec« je donosio popularne
članke iz oblasti šumarstva. Tu je izašla »Pratika za gozdne posesnike« od Ing.
Novaka, a osim toga je Ing. Novak izdao i brošuru o radu na dječji dan.


Izvještaj sadrži i potanje obavještenje o radu niže šumarske škole u Mariboru
dajući potrebne sugestije za unapređivanje rada u njoj.


Izvještaj o radu šumarskog odsjeka Dravske banovine dragocjen je prilog za
upoznavanje gospodarskih prilika, ukoliko su one u vezi sa šumom i sa lovom. Na
osnovu temeljnoga poznavanja svih činilaca, koji su od utjecaja na ulogu šume u narodnom
životu, prije svega na osnovu prirodnih i socijalnih uslova, te zakonskih odredaba,
a pri tom imajući pred očima odnose šumskoga gospodarstva prema narodnom
životu, daje nam se u ovom izvještaju jasna slika o šumskom gospodarstvu kao neobično
važnoj privrednoj grani. Tu sliku možemo posmatrati sa gledišta opće uprave,
a onda i sa gledišta socijalno-ekonomskoga. I u jednom i u drugom slučaju ona je
potpuno jasna. Sa gledišta opće uprave i pored svih teškoća, koje nameće provođenje
administracije organima opće uprave, ovaj izvještaj svjedoči o uspjelim naporima
šumarskih organa, da se udovolji zakonskim odredbama, a onda i pofrebama narodnim.
Sa gledišta socijalno-ekonomskoga, koji je bezuvjetno od naročite važnosti, ovaj izvještaj
zaslužuje, da ga naročito istaknemo. Mali šumski posjed nije nimalo zahvalan
objekat za šumarske organe općili šumarskih vlasti, pa ni u onom slučaju, kad bi
stručnoga personala bilo na pretek i kad bi bile osigurane sve mogućnosti za vršenje
dužnosti, koje slijede iz nadležnosti općih upravnih vlasti. Samo provođenje šumarskopolittčkih
propisa (§ 5 do 45 zakona o šumama) traži u banovini, gdje ima 139.000
šumskih posjeda, medu njima 138.690 u površini ispod 100 ha, mnogo nastojanja,
mnogo rada, mnogo obazrivosti, a iznad svega mnogo savjesnosti. S jedne strane
interes vlasnika, koji želi da svoje momentane potrebe zadovolji što prije, a s druge
interes budućih pokoljenja, da se i njima osigura šumska proizvodnja u što većoj
mjeri, dolaze vrlo često negdje u veći, a negdje u manji sukob. Šumarski organi općih
upravnih vlasti bdiju nad tim, da ti sukobi ne budu od štete po šumu. Ovdje je to u
toliko važnije, što se bez šume ne može zamisliti narodni život, naročito život naroda
u Dravskoj banovini.


Skrb oko izvođenja potrebnih pošumljavanja, koja imaju osigurati prihode iz
šume u budućnosti, nalazi u ovome izvještaju svoje naročito mjesto. Čuvanje šume
kao glavnice svoje vrsti povlači se kroz cio izvještaj.


Kako od unovčenja proizvoda šume zavisi u mnogome život naroda u Dravskoj
banovini, nalazimo u izvještaju razloge, koji su utjecali, te prihodi nisu zadovoljavali
u 1935. godini. Ti razlozi nisu bili u gospodarenju sa šumom, nego od česti u prilikama,
koje su nametnute specijalnim odnosima u svijetu, a od česti u geografskom smještaju
banovine.


Kako je Dravska banovina — kao uostalom i druge banovine — u stvari ne
samo upravna samostalna jedinica, nego i u dobroj mjeri zasebna gospodarska cjelina,
u kojoj šuma dolazi na prvom mjestu, kao najvažniji privredni činilac, nalazimo u
izvještaju negdje direktno, a negdje indirektno označene puteve, ikojima bi trebalo ići
da se pomogne ova najvažnija privredna grana.


Nije bez interesa ovaj izvještaj ni s drugih gledišta i za praktičan rad i za
naučnog radnika, koji radi van Dravske banovine. Brojni autentični podaci o raznim
momentima u šumskom gospodarstvu daju s jedne strane obilan materijal za stvaranje
zaključaka, koji mogu biti od opće koristi, a s druge daju i inicijativu za podrobnije
razrađivanje ovoga ili onoga pitanja.


Ovaj izvještaj sadrži obilje tabela i raznovrsnih podataka. On služi na čast
šumarima Dravske banovine, na čelu sa šefom šumarskoga odseka ing. Šivicem.


Prof. Baien.


* Ova je zbirka izišla u oktobru 1936. Op. pisca.
206