DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1937 str. 35     <-- 35 -->        PDF

Zaključak.


Ako želimo da se pobrinemo u najvećem opsegu za zaštitu ptica,
moramo se poskrbiti i za poduku u tom predmetu već na osnovnim školama.
Gospodi učiteljima dana je prilika, da ucijepe u nježna dječja srca
sućut i ljubav prema stvorovima prirode, prije svega prema našim milim
krilatim prijateljicama, »našim dobrotvorima«, kako ih Er j avec naziva.
U tom neka ih podupiru roditelji, koji sa podukom, pa ako treba i
šibom, mogu lako da zapriječe uništenje mnogoga gnjezda. Pa i u daljnjem
školovanju treba da se omladini daje pođuka o životu ptica i o
njihovoj zaštiti.


Na Bečkoj visokoj školi za kulturu tla predaje se n. pr. u okviru
katedre za entomologiju također o zaštiti ptica. I kod nas bi trebalo
uvesti takova predavanja na svim učiteljskim i šumarskim školama, pa i
na poljoprivredno-šumarskim fakultetima.


Urediti treba, po primjeru Njemačke, po svim banovinama uzorne
stanice za zaštitu ptica, u školama pak dječje klubove sa istom svrhom.


Važnije odredbe zakona za zaštitu ptica (životinja) trebalo bi popularizovati,
priopćiti ih u kalendarima za poljodjelce i šumare ili štampati
ih skupa sa shodnom podukom u posebnim brošuricama. Propagirati bi
trebalo što obilnije namještanje valionica i kućica za hranjenje, pa i samo
hranjenje korisnih ptica po zimi kao i zaštitu njihovu od neprijatelja.


Ako bi se sve to sistematski i shodno izvršavalo, povratila bi se
spomenuta već vremena, da u naravi po više puta naiđemo na ljupki
koncerat ptica. Kod uništavanja škodljivih zareznika imali bismo onda
cijela jata krilatih pomoćnica te bismo si time lako prištedili dosta truda
i troška.


Résumé


L´auteur traite les causes de la diminution du genre ornithoide, l´utilité des
oiseaux, leur défense contre les ennemis, leur nourriture durant l´hiver, l´établissement
des nids artificiels etc. Il expose les mesures prises jusqu´ici dans l´étranger pour la
propagation des oiseaux dans la nature et propose enfin ce que l´on doit encore, dans
cette direction, accomplir chez nous.


197