DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1937 str. 34     <-- 34 -->        PDF

oko 100.000 ptica. Isto su tako god. 1905 iz Speyera poslali 1500 lastavica
u Chiasso, te im tamo dali slobodu.


Takodjer su jedne jeseni na različitim mjestima u Dravskoj i Savskoj
banovini, kada je zima prerano stigla, polovili milosrdni ljudi velik
broj premrzlih lastavica, te ih otpremili u zračnim sanducima brzovozno
u Split i ondje pustili na slobodu.


Lijepo su postupali i kapetani norveškog parobroda Semerstadt i
talijanskog broda Lusitania, koji su 1931 god. u jeseni u Sredozemnom
moru dopustili jatima prepelica i divljih golubova, da se na krovu i jarbolima
njihovih brodova otpočinu, te da nakon toga nastave put, a da ih
nijesu prisvojili.


Kao dokaz dobrote srca i posebne ljubavi prema ptičicama kod
običnog naroda, navodim jedan upravo dražesni slučaj.


Engleski pisac Stewenson proživio je zadnje 4 godine svoga života
na Samoanskom otoku Upola. Na griču, gdje je rado boravio, iskopali
su mu grob i glavar otoka odredio je, da na ovaj prostor ne smije nitko
sa puškom i da nitko ne smije u blizini pucati na životinje, osobito na
ptice. Dobri prirodni ljudi htjeli su ljubljenom pokojniku osigurati stalan
ptičji koncerat na mjestu, gdje ga je ovaj tako rado slušao za života.


Dr. Lump e u Ustju u Češkoj odredio je poseban park za zaštitu
ptica; isto tako gradska uprava u Karlovim Varima. Uzorno je uredjena
već spomenuta Berlepschova pokusna stanica za zaštitu ptica u
Seebachu, koja je učiona za mnoge podružnice, koje vlada materijalno
podupire. U Njemačkoj je propaganda za zaštitu ptica uopće na zenitu.
Zakoni se u tom pogledu poštivaju; izdaje se osim »Kosmosa« više stručnih
listova, a izašlo je i nekoliko posebnih knjiga o tom predmetu. (Berlepsch,
Hennike, Hiesemann, Henritzi, Risental, Fehringer).


Uveli su takozvane »Vogelschutztage« i osnovali dječja društva za
zaštitu ptica. U Bavarskoj imaju posebnu državnu komisiju za istu svrhu.
U crkvama i na groblju nailaziš na plakate: »Sjetite se gladnih ptica«.


Opće žensko društvo vrši propagandu, da bi se zabranilo tamanjenje
ptica u modne svrhe.


Pa i drugdje nalazimo težnje i djela u prilog korisnih ptica. Tako
su u Mađarskoj već god. 1906 uveli dječji dan za sađenje drveća i zaštitu
ptica. U Francuskoj je Savez za zaštitu ptica sazidao krasno sklonište sa
parkom u Saint Mari sur mer, koje je posvećeno tome cilju. Udružene
države Amerike odredile su god. 1903—1909 rezervacije za ptice u 51
distriktu. Na Floridi imaju već od god. 1903 veliku Pelikan-Island-Reservaciju,
gdje su god. 1906 ustanovili već 5000 pari prema prvotnom broju
pari od samo 600.


Kod nas imamo u Ljubljani društvo za zaštitu ptica, koje je već
god. 1931 namjestilo po gradu i na bližnjoj periferiji 140 hranilišta (nekoliko
»hessenskih«) i koje je u strogoj zimi ponovno apeliralo na dobra
srca, da hrane siromašne ptice. Ornitološki opservatorij ljubljanski izdao
je u martu 1932 god. apel na građane, da štite i hrane ptice pjevice. Isto
je tako društvo za zaštitu životinja prilikom svoga praznika dne 4.
oktobra 1932 izdalo vrlo simpatičan poziv na državno zakonodavstvo, na
upravu policijskih organizacija, na svu javnost, na majke, učiteljstvo i
svećenike, da bi djelovali u korist zaštite životinja, kako bi se podigao
naš narod na stupanj zbilja kulturnog naroda.


196