DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1937 str. 26     <-- 26 -->        PDF

Radi toga moramo da im ovaj gubitak naknadimo i da se poskrbimo ne
samo za zaštitu nego i za naseljavanje i razmnožavanje. Dati im moramo
u tu svrhu podesna gnjezdišta, posebno za dupljašice, a posebno opet
za ptice, koje se gnjezde slobodno. To nije ništa novo. Već u staro
doba namještali su na krovove četverouglate sanduke, u kojima su se
gnjezdile rode. U Schwarzwaldu su već god. 1457 vješali na drveće i
zidove male košarice za pustolovke.


Prvi pokušaji sa valionicama izvršili su se god. 1824. Qod. 1835
Len z je uveo primitivne valionice za čvorke. Berlepsc h je pak
svoje pravilne valionice uveo tek 1897. Ovaj veliki prijatelj ptica, kojemu
je, kako kaže, sve što je stvorio za zaštitu ptica, diktirala priroda,
dulje je vremena opažao žune i njihov rad u šumi, te njihovo i drugih
ptica naseljivanje u izdubljenim šupljinama. Pretražio je više nego 100
takovih izdubina i ustanovio veliku sličnost medju njima. Na slici 2 vidimo
predočeno takovo od crne žune izdubljeno gnjezdo. Oponašajući
djelo žune, izradio je sam valionicu u modelima, kakove pokazuje si. 3
u prerezu. Po ovom modelu i uputi Berlepschovoj izradjuje tvrtka Hermann
Scheid u Burenu u Westfaliji valionice naročite veličine, od kojih
je jedna naslikana na slici 4. Manje valionice, koje mjere u nutrinji 110
do 115 mm u premjeru i 232 mm u visini, sa rupicom za izlet od 32 mm
premjera, služe malim pticama kao sjenicama, brgljezima. puzavcima
muharicama, grmušama i malim djetlićima. Još manje valionice sa izletnicom
u premjeru od 27 mm odredjene su samo za najmanje sjenice
kao sjenice plavetne, sjenice jelove, sjenice bosanske i sjenice kaporuste.


Medjutim se opažalo, da su si male sjenice same primjereno suzile


izletnicu (sa blatom ili Ijepivom blatnom mješavinom).


Za čvorke, velike djetlove, pa i za vijoglavke, velike sjenice, muharice
i grmuše namještaju se nešto veće kućice za leženje sa dimenzijama
navedenim u stupcu B si. 3. Za velike pak ptice dupljašice, kao
što su velike žune, pupavci, zlatovrane, pustolovke i šumske sove, namještaju
se kućice sa mjerama pod C i D si. 3.


Sve te valionice imaju iznutra oblik boce sa 3 zareza naokolo nad


polovicom visine, za koje se ptice hvataju. Dno valionice mora biti 6


do 7 cm jako (radi mraza), stijene najmanje 1% cm, na dnu je 6 mm ve


lika rupa za oticanje mokrine. Nekoliko cm pred izletnicom, koja je


okrugla sa 4%nim usponom, namjesti se ondje, gdje postoji opasnost od


mačaka ili lasica, mrežica od žice. Protiv neprijatelja takodjer se pri


čvrsti na stablo pod valionicom obruč snabdjeven oštrim klinovima ili


se takav pričvrsti na donjem dijelu valionice.


Drvo, koje se upotrebi za valionice (naime hrast, bor, joha), mora


biti potpuno suho i u premjeru najmanje 15 cm debelo. Valionica je po


krita hrastovom daščicom 2 cm debelom ili 1% cm debelom pločicom


od cementa ili još takodjer pločicom od cinka. Čvorcima služi dobro


pod izletnicom pričvršćena palica.


Može da se desi, pa da se ptice nastane i u valionicama jedno


stavno sašivenim od okrajaka. No ipak je sigurnost u tom pogledu dadena


samo kod valionica napravljenih iz trupaca po uzoru duplja istesanog od


žune, odnosno po Berlepschovim modelima.


Pticama, koje zimuju kod nas (kao sjenice, brgljezi, puzavci, žune,


sove) služe valionice za to vrijeme kao konačišta, zato se preporuča


188