DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1937 str. 25     <-- 25 -->        PDF

Hrvatska i Slavonija ima predmetni zakon od 2. augusta god. 1893,
Vojvodina iz god. 1906, Dalmacija od dne 3. IV. 1913. U dravskoj banovini
postoji zemaljski zakon od 20. VII. 1910, koji zabranjuje u svako
doba lov i uništavanje svih korisnih ptica (štetne su u dodatku zakona
navedene), pobiranje jaja i mladih. Spomena je vrijedno, da zakon u
§.11 nalaže učiteljima dužnost, da poučavaju školsku djecu, kako je
štetno pobiranje jaja i mladih iz gnjezda te lovljenje i ubijanje korisnih
ptica.


Za naš dio Koruške i Štajerske važe zakoni od 12. IV. 1908 odnosno
od 26. VII. 1909, koji imaju približno iste odredbe kao citirani zemaljski
zakon. Za dravsku banovinu pak imamo još zakon od 28. II. 1922 o
zaštiti rijetkih biljaka i ptica; također uredbu banske uprave od 20. II.


Si-3


A |J c D


I (


so I SO i 60 60


, ....


--*-,-*---* —
32 , 46 i 60


85 .


. # — ;


-* — TT


I


i


I
I


230 [ 300 275 ,


--*-,-* -


70 i IO


70


I


-. *._
W6 ^90 .L>0


1935 (Služb. L. 160/22) k zakonu o lovu od god. 1931 (§. 17), kojom je
zaštićeno 109 vrsta ptica pjevica i takovih, koje su korisne za poljoprivredu
i šumarstvo. Neobično je, da uredba banske uprave za dravsku
banovinu od 15. III. 1935 (SI. L. 162/22.) nabraja za zaštitu neke ptice,
koje cit. zemaljski zakon od god. 1910 navodi kao škodljive, koje se dakle
smiju uništavati.


Sve to ukazuje na nužnu potrebu, da se ostvari jednak zakon za
cijelu državu, koji bi morao biti — koliko je moguće — kratak i lako
razumljiv. Rijetke ptice neka bi bile zaštićene jednako za čitavu državu.


Kako sam već u početku spomenuo, opaža se, da je korisnih ptica
sve manje, jer su im u velikoj mjeri oduzeti uvjeti za opstanak i rasplod.


187