DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1937 str. 22     <-- 22 -->        PDF

šuma u sredini ostala je neoštećena. To je, kaže Berlepsch, 70. zajam


čeni slučaj, od kojih se veći dio tiče voćnjaka.


Ood. 1912 na poziv ministarstva poljoprivrede 22 upravna okruga


(Regierungsbezirke) u Tiringiji javila su, da su čvrljci u velikom opsegu


uništili hrastovog zavijača i tako spriječili nedogleduu štetu.


Nepobitno je dokazano takodjer uništenje Hylobiusa na 3 ha veli


koj zasađenoj sječini u Seebach-u i to po čvrljku, za čije je naseljenje bilo


poskrbljeno namještanjem mnogobrojnih valionica. Što se nije moglo


postići sa raznim uništavajućim sredstvima u 4 godine, čvrljci su na


pravili u 2 godine.


Isto tako napad smrekovih sastojina u reviru Schnacken kod Til


sit-a po smrekovom preleti čvrljci su već u jednoj godini zaustavili tako,


da se jii za pokuse nije više moglo dobiti potrebnih leptira.


Šumarnik Dr. Storp , koji je ovu pojavu skrbno opažao i bilježio,
misli, da sa sigurnošću možemo spriječiti štete od toga opasnog
štetočinca, ako se pravodobno poskrbimo za naseljenje čvrljaka i drugih
korisnih ptica.


Isto tako su sjenice i drugi mali dupljari spriječili god. 1911 velika


oštećenja šume u Steinach-u (u Bavarskoj) po potkornjaku, što su on


dašnji šumari sa zadovoljstvom ustanovili.


Istina je, da su nam i grabežljivi insekti i čankolizi dobri pornoćnoci
u zatiranju škodljivih kukaca, ali se oni pojavljuju istom onda, kad
je već štetočinaca u izobilju, kada je katastrofa već tu. Medjutim ptice
djeluju sprečavajući razmnožavanje kukaca, te nam tako već kod prve
navale štetočinaca pomažu uspješno.


I u zdravstvenom pogledu ptice su nam, osobito lastavice, veoma
korisne. Sa uništavanjem muha, mušica i komaraca umanjuju opasnost
tropskih bolesti.


Mnogo ih još ima, koji niječu korist ptica, te se pozivaju na štete,
što ih one nanose. Među nevjernicima u pogledu koristi ptica bio je
neko vrijeme i poznati zoolog prof. Alt um. Kada je ali god. 1898
imao priliku opaziti, kako su kukavice, škvorci i sjenice ustavile širenje
epidemije po borovoj listarici (Lophyrus pini), postao je odanim zagovornikom
zaštite ptica.


U Šumarskom Listu br. 5 iz god. 1929 raspravlja — kako je već
spomenuto — ing. B r i z g a 1 j i n opširno o tome, »da li su ptice uopšte
korisne Hi štetne šumi«. Posebno po zaključku članka, u kojem daje
praktične upute za širenje i zaštitu ptica uopće, mora se i taj pisac ubrojiti
medju zagovornike zaštite ptica.


S obzirom na uredbe banova pojedinih banovina, izdane u izvršenju
odredbe § 17 zakona o lovu, koje sadrže iskaze ptica korisnih za
poljoprivredu i šumarstvo, neću da te ptice nabrajam ovdje. Tek ću da
primijetim, da su interesi voćara, vrtlara, pčelara i šumara u mnogočem
različni, pa se međusobno i unakršćuju, jer u svako m pogledu, t. j . a p-
s o 1 u t n o korisne ili apsolutno štetne ptice nema. Međutim o djelovanju
nekojih nama bolje poznatih ptica navest ću ovdje neke podrobnosti.


Svuda kod nas i u svako doba godine nailazimo na veliku sjenic
u i na njezine srodnice. Moramo ju pribrojiti k najkorisnijim pticama,
jer uništava bezbroj štetočinaca. Svako stablo, svaku granu, sve
lišće i bilje točno pretraži i nema tako sakritoga jajčeka ili gusjenice, da
je ta ljupka i okretna ptičica ne bi iskopala. Ona je pravi policajac me~


184