DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1937 str. 61     <-- 61 -->        PDF

ZA VRTOVE IN PARKE:
Duglazija, zelena, Pseudotsuga Douglasii
viridis večletna presajenka 100 — 5.—
50/100 2.—


Cipresa, Chamaecyparis Lawsoniana . » » 80/100 — 2.—
Sitka, Picea sitkaënsis » » 100 — 5.—
Picea alba » » 100 5.—
Srebrna smreka, Picea pungens .. . » » 80/120 35.—


50/80 20.—
Siva jelka, Abies concolor » » 30/50 10.—
Oreh, domači, Juglans regia » » 30 3.—
Hrast, raočvirni, Quercus palustris . . 1 let. semenka 10/15 500.— 0.50
Lipa, velikolistna, Tilia grandtfolia . . večletna presajenka 200 — 5.—
Topola, balzamova, Populus balsamea . 1 let, sadike 60´/80 — 2.—


potaknjenci (rezn.) 25 100.— —
Nagnoj, Cytisus laburnum večletna presajenka 20/50 2.—
Javor, Acer dassycarpum 3 let. semenke 100 2.—
Mahonia aquifolium 2 » » 25/30 2.—
Bor, korziški, Pinus corsicana ... . 2 » » 10 100.— 0.50
Abies Nordmaniana večletna presajenka 30 5.—
Pinus cembra, limba » » 30 3.—


DOBAVNI POGOJI:


1. Pri naročilu je treba navesti točen naslov, pošto in železniško postajo.
2. Cene valja» loco drevesnica. Za zavijanje (embalažo), tovarni list in prevoz
do nakladalne železniškc postaje ali pošte, računamo po vrsti in številu sadik primeren
dodatek k navedenim cenam. Pri malih naročilih pa računamo Din. 20.—.
3. Sadike razpošiljamo, če se drugače ne zahteva, brzovozmo in strukovno pakirane,
pri jesenskem naročilu začetkom oktobra, pri pomladinskem pa od sredine
marca naprej. Naročila izvršimo po možnosti v istem vrstnem redu, kakor su došla.
Posebne želje naročnikov točno upoštevamo. Pošiljka gre od nakladalne postaje naprej
na račun in nevarnost naročnika.
4. Pri naročilu posameznih, posebno lepih, izbranih komadov za parke, računamo
za sadike dvojno ceno.
5. Sprejem naročila naročniku potrdimo in pošljemo račun s čokovno položnico.
N a r oč i 1 o izvršimo sele, ko so sadike plačan e.
6. Vzorce pošljemo na zahtevo le protiv povzetju.
7. Sadike sproti dvignemo iz zemlje in odpošljemo sveže, točno po niaročilu. Ako
bi sadike ne odgovarjale naročilu, je tekom 24 ur, ko so došle na namembino postajo,
sporočiti brzojavno upravi drevesnice, ki ukrene potrebno radi vrnitve sadik, če se
z naročnikom ne dogovori drugače.
8. 0 dnevu odpošiljatve obvestimo naročnika z dopisnico na njegovo željo in
stroške pa lahko tuđi brzojavno.
9. Za vse spore je pristojno sresko sodišče v Mariboru.
Ugrenović: ISKOR1ŠĆAVANJE ŠUMA, 4 knjige, 1139 strana, 464 slike.
Sve četiri knjige unaprvo plaćene (počevši od 1 januara 1937):
za studente, pripravnike, praktikante ... . Din 280.—
za ostale činovnike Din 320.—
za sve ostale naručitelje Din 360.—
Pojedina knjiga (izuzevši knjigu I) Din 90.—
Narudžbe prima: Dane Tomičić, Zagreb, Tehnički fakultet. Ček. račun 38.910.


107