DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1937 str. 59     <-- 59 -->        PDF

........ ....... ..........:


1).. ......... .........., .. ........ ............ .... . .......


2) .. ...... . . . . a ., .. ........ ............ .... . .......


3) .. M a . . . . . . . . ....., .- ........ ............ .... . .......


4) r. .... . ...... , .. ........ ............ .... . .......


........ ........:


.. ....... ........, .. ........ ............ .... . .......
....... :.. ......... ......., .. ........ ....... ............
.... a .......


ISPRAVAK POGREŠAKA


U članku g.- lug. O. M i k 1 a u-a »Zastupanje šumske privrede u komorama«, štampanom
na str. 631—651 Šumarskog Lista od prošle godine, potkrale su se neke važnije
prepisivačke i štamparske pogreške. Molimo gg. čitaoce, da u spomenutom članku


izvedu ove ispravke:
Na 634. strani, u 27. retku na mjesto »imala zastupnika, a šumarstvo« treba da stoji
»i šumarstvo imali 24«.
Na 636. strani, u 6. i 7. retku treba brisati »da se ispusti naziv Komora zemljorad


nika i«.
Na 636. strani u 13. retku iza »obih« treba umetnuti »u obliku«.
Na 636. strani, u 26. retku u mjesto »ujedinjene« treba da stoji »ujedinjena«.
Na 637. strani, u 26. retku u mjesto »upravama« treba da stoji »uprava«.
Na 641. strani, u 17. retku u mjesto »pomenuto« treba da stoji »austrijsko šumarsko«.
Na 645. strani, u 22. retku ni mjesto »1930« treba da stoji »1932«.
Na 646. strani prije prvog retka treba da se stave riječi »Nedržavnih kolektivnih i


individualnih šuma ima:«
Na 649. strani, u 4. retku u mjesto »primišljenom« treba da stoji »promišljenom«.


Uredništvo.


OGLASI


STEČAJ
za upravitelja univerzitetskog oglednog dobra »Natalijino« u Debelom Lugu.


Univerzitetu u Beogradu potreban je jedan šumarski stručnjak za upravitelja
Univerzitetskog oglednog dobra »Natalijino« u Debelom Lugu, srez Porečki, Moravska
banovina, te se ovim pozivaju šumarski stručnjaci, da se svojim prijavama obrate
Rektoratu univerziteta u Beogradu najdalje do 15. marta 1937. godine.


Kandidati treba da ispunjavaju uslove te §§ 1—5 Zakona o činovnicima i iz § 132
Zakona o šumama.


Stariji kandidati, koji u svoje doba nisu bili podložni polaganju praktičnog stručnog
državnog ispita, mogu se isto tako prijaviti, ako odgovaraju ostalim uslovima.
Uz prijavu kandidati imaju da prilože i svoju pismenu izjavu o tome, da li žele


105