DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1937 str. 57     <-- 57 -->        PDF

Uplata članarine sa područja Podružnice Skoplje: Bojić Dimitrije, Skoplje, Din.
100.— za god. 1937; Lazić Mladen, Skoplje, Din. 100.— za god. 1936; Zivković Radiša,
Skoplje, Din. 100.— za god. 1936.


Uplata članarine članova pomagača: Filipović Živan, Seleuš, Din. 25.— za II.
polg. 1936; Kalmić Salom, Beograd Din. 150.— za godinu 1933, 1934 i 1935; Korica
Vladimir, Zagreb, Din. 50.— za god. 1936; Novicki Ivan, Niš Din. 55— za god. 1936;
Oreščanin Dušan, Zagreb, Din. 50.— za god. 1936; Plavšić Stevan, Dobračina, Din. 50.—
za god. 1936; Radić Petar, Foča, Din. 25.— za II. polg. 1936; Štetić Vladimir, Zagreb,
Din. 50.— za god. 1936.


UPLATA NA PRETPLATI ZA ŠUMARSKI LIST U MJESECU DECEMBRU GOD. 1936.


Sresko načelstvo, Gospić, Din. 100.— za god. 1937; Virbo d. d. za eksploataciju,
Virovitica, Dim. .00.— za god. 1936; Direkcija šuma ogulinske imovne općine, Ogulin,
Din. 100.— za god. 1936; Gospodarski ured vlastelinstva valpovaokog, Valpovo, Din.
200.— za god. 1936 i 1937; Klub inžinjera šumarstva Jugoslov. udruženja Beograd,
Din. 100.— za god. 1936.


LIČNE VIJESTI


PROMJENE U SLUŽBI:


Unapredeni su:


Rajner tog. Franjo, za višeg šum- pristava 7 grupe kod odseka za šumarstvo
Kr. banske uprave u Banjaluci;
2 i v ´k o v i ć inž. M i h a j 1 o, za višeg šum. pristava 7 grupe kod sreskog načelstva
Irig;
Seljak inž. Jan ko, za višeg šum. pristava 7 grupe kod odsjeka za šumarstvo
Kr. banske uprave Zagreb.


Umirovljeni su:


Grubić inž. Kajo, šum. inspektor 4 grupe I s tepena i šef šum. odsjeka Kr.
banske uprave Split.


Premješteni su:


Markovi ć inž. S t c v o, šum. savjetnik 6 grupe i šef šum. uprave brodske
im. općine iz Sirač-Piljenicc, k šum. upravi Daruvar;
Bok o Marko , viši šum. povjerenik 6 grupe, od šum. uprave Raška k sreskom
načelstviu u Kragujevac;
J o v i č i ć inž. Bor d e, šum. pristav 8 grupe od šum. uprave Han Pijesak, k šum.
upravi u Bugojno;
Lu ki č inž. C e d o m i 1, šum. pristav 8 grupe od šum. uprave Vozuća k Dir.
šuma Sarajevo;
S t e f k o v i ć V 1 a d i s 1 a v, šum. pristav 8 grupe od šum. uprave Gacko, k šum.
upravi u Busovaču;


103