DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1937 str. 55     <-- 55 -->        PDF

i najvažniji stručni izrazi iz područja drvarske industrije na njemačkom, francuskom i
engleskom jeziku (ima ih oko 360).


Knjiga svršava sa opisom nekih drvno-industrijskih preduzeća. Na kraju joj je
priložena tabela kružnih ploha, tabela za potenciranje, vađenje korjena, određivane
površine i opsega kruga kao i druge neke praktične tabele. Te su nam tabele u glavnom
poznate iz Vademekuma (Wien 1928).


Ing. Milan Anić.


IZ UDRUŽENJA


DOPRINOSI ZAKLADAMA:


1. Literarnoj zakladi Andrije Borošića: Činovnici Kr. Direkcije šuma u Zagrebu,
umjesto vijenca na odar pok. Ing. Josipa Borošića, savjetnika Ministarstva šuma i
rudnika, darovaše svotu od 310.— Dinara.
Darovatelji: Ing. Petar Manojlović, direktor šuma, 50.— Din.; viši savjetnici
Dir. šuma: Ing. Dragutin Brnjas Din. 20.—, Ing. Josip Qrimwald, Din. 10.—, Ing. Ivan
Fr´ković Din. 20.—, Ing. Petar Škrljac Din. 20.—, Ing. Ilija Lončar Din. 20.—, Ing. Adolf
Jošovac Din. 20.—, Ing. Marjan Majnarić Din. 20.—, savjetnici Dir. šuma; Bilinski
Stanko Din. 10.—, Ing. Stjepan Serdar Din. 20.—, Ing. Ilić Nikola, Din. 20.—, Ing. Petar
Petrović Din. 10.—, činovnički pripravnik Ing. Radoslav Raketić Din. 10.—, računarski
inspektori: Ivan Ružić, Din. 10,—. Viktor Eisenhut Dim. 10.—, Dragutin Lazarević
Din. 10.—, Stevo Debreciu, Din. 10.—, pomoć, knjigovođe: Zde.nka Dabić Din. 10.—,
Ferdo ... Din. 10.—.


2. Kereškenjijevoj pripomoćnoj zakladi: Stručno činovištvo Ministarstva šuma i
rudnika, želeći da dade vidnog učešća u tuzi za svojim nezaboravnim drugom pok.
ing. Josipom Borošićem, višim: savjetnikom Min. šuma i rudnika, sakupilo je po gosp..
Ing. Svetozaru Nedimoviću, višem savjetniku Min. šuma Din. 1850.—.
Nakon odbitka troškova za vijence i poštarinu, te putnih troškova gg. delegatima,
koji su prisustvovali pogrebu i to: lug. Ivan Maruzi, msp. Min. šuma i rudnika
(koji je putovao o svom trošku), Ing. Jovan Kraljević, isp. Min. šuma i rudnika i
ing. Jure Petrak, savjetnik Min. šuma i rud., ostaje od sakupljene svote iznos od 690
Dinara, koji je prema želji darovatelja priložen Kereškenjijevoj pripomoćnoj zakladi
za podupiranje udova i siročadi šumarskih službenika.


Darovali su po Din. 50.— : gg. Ing. Vučetić Sava, nač. Min. šuma i rudnika, Dr.
Miletić Žarko, nač. Min. šuma i rud., Simonović Zivan, insp. Min. š. r., Jovanović
Miloš, inspektor Min. š. i r., Ranitović Svetozar, inspektor Min. š. i r., Ing. Sarnavka
Roman, inspektor Min. š. r., Ing. Markić Mihovil, inspektor Min. š. r., Ing. Sekulić
Milorad, inspektor Min. šuma i r., Ing. Maruzi Ivan, inspektor Min. š. i r., Ing. Perušić
Andrija, inspektor Min. š. r., lug. Kraljević Jovan, inspektor Min. š. r., Ing. Piršić
Virim, savjetnik Min. š. r., Stamenković Boza, sav. Min. š. r., Drajić Krstivoje, sav.
Mlin. š. r., Dr. Lohwaser- Alfred, savjetnik Min. š. r., Ing. Fey Josip, savj. Min. š. r.,
Ing. Divjak Tihomir, savj. Min. šuma i r., Ing. Bogičević Aleksander, savj. Min. š. r.,
Ing. Manojlović Milan, sav. Min. š. r., Dr. Petrović Dragoljub, savj. Min. š. r., Bajić
Milan, savj. Min. š. r„ Ing. Nedimović Svetozar, savj. Min. š. r., Ing. Nikolić Borislav,
savj. Min. š. r., Ing. Ostojić ´Petar, savj. Min. š. r., Ing. Rugole Josip, savj. Min. š. r.,


101