DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1937 str. 52     <-- 52 -->        PDF

Frankapana za sumu od 15.000 forinti komade zemljišta, koje sada posjeduju, i prostrane
onda još potpuno guste šume sve do zapadno od Mrkoplja.


Točka 4. Godine 1765. ustupljena su sela Moravice, Mrkopalj, Ravnagora i jedan
dio Vrbjvskoga Provincijalu, a Poloj i nešto susjednih sela slunjskoj regimenti, ali
zato čitava jezeranska, brinjska i krmpotska kompanija priklopljana je od otočke ogulinskoj
regimenti. Graničari iz Mrkoplja i Ravnegore premješteni su dijelom na Ljubošinu,
dijelom u Vituuj i Hreljin i u Vujnoviće iza Kamačnika iznad Vrbovskoga.


Točka 6. U godini 1819. sa susjednim Kameralom iza višegodišnjega raspravljanja
ispravljena je šumska meda — i označena prosjekom od pet hvati širine — na taj
način, da je izbočeni kut od 1650 jutara odstupljen Kameralu, tako da je meda od Crne
Kose iznad Vrbovskoga u ravnoj liniji po kompasu određena i povučena preko Bijele
Kose, Velikog Štrfića, Velike Višnjeviee, ispod Begova razdolja na Tuk. Medašni znakovi
uklesani su na istaknutim mjestima u kamen sa M istočno i C zapadno.


Držim da će ekscerpt ove knjige ne samo poslužiti za [storiju ogulinske imovne
općine, već da će dobro doći i za istoriju našega šumarstva. S tih sam ga razloga
ovdje i saopćio.


Ing. Z. Turkalj.


KNJIŽEVNOST


INTERNATIONALER HOLZ-ALMANACH, Wien 1936. — Izdalo društvo Hugo


H. Hitschmanii´ s Journalverlag Ges. m. b. H., kao praktični priručnik za međunarodnu
evropsku drvarsku industriju. Okt. format, 230 str.
U početku knjige navedene su važnije drvno-industrijske ustanove i organizacije
ove vrste svih evropskih država, koje učestvuju u trgovini drvom u Srednjoj Evropi.
Zatim su opisane uzance, koje postoje u evropskoj trgovini drvom. Odatle se vidi, da
uzance, koje dolaze u obzir na drvnim tržištima Sjeverne i Zapadne Evrope, raspolažu
razmjerno s malim brojem sortimenata. Područje tih tržišta stere se u dugačkom pojasu
od Rusije preko Švedske, Norveške, Danske, Engleske, Francuske i Španjolske
prema francuskim kolonijama na sjevernoj, i zapadnoj obali Afrike. Ovdje u trgovini
drvom preteže rezana roba.


Na drvnim tržištima Austrije, ćehoslovačke, Jugoslavije, Mađarske, Italije, Švajcarske
i Poljske dolaze kud i kamo mnogobrojniji sortimenti. U ovome poglavlju navedeni
su općeniti i specijalni zahtjevi, koji se odnose na pojedine Sortimente.


U narednom poglavlju opisani su najvažniji principi kod mjerenja drva u praksi,
i to u osovnom, oborenom i izrađenom stanju. Opisano je određivanje promjera na
osovnim stablima u svrhu njihova kubisanja, pa način kubisanja trupaca prema promjeru
u sredini dužine kao i prema gornjem i donjem promjeru, zatim kubisanje nepravilnih
i raznih sitnih sortimenata. Tu je donesena tabela o ´kubisanju trupaca prema
srednjem promjeru, tabela o faktorima pretvorbe prostorne mjere u kubnu, tabela o
kubisanju dasaka po njemačkoj i talijanskoj, metodi, tabela za kubisanje željezničkih
pragova, okoraka i dr. U posebnom jednom poglavlju prikazani su osnovi trgovačkog
računanja, i to iz područja procentnog, kamatnog, diskontnog i kontokorentnog računa.


U poglavlju .»Tehnologija drva« govori se o specifičnoj težini sirovog, provelog
i prosuženog drva; o utezanju, upijanju i bujanju; o tvrdoći, cjepljivosti, snazi ogrijevanja,
trajnosti i elasticitetu; o čvrstoći natezanja, otpora, savijanja i razmicanja.
Prikazana je mogućnost upotrebe pojedinih vrsta drveća za razne tehničke svrhe.
Gledom na tehnička svojstva drveta i mogućnosti upotrebe pojedine vrste poredano
je drveće u dosta preglednu tabelu, koju ovdje donosimo u nešto preinačenom obliku.


98