DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1937 str. 42     <-- 42 -->        PDF

jeva, u vezi sa simpatičnim osebujnostima i varijacijama naše narodne
kulture i narodnog karaktera, sa svim onim, što se u vidljivom svijetu
u historijskom razvoju kod nas kao posljedica toga stvorilo i sačuvalo
ili se i danas stvara i traje.


Dosta je zaviriti u godišnje bilance našega državnog i narodnog gospodarstva,
pa sjetiti se, da je u Italiji znatan dio, a u malenoj Švicarskoj
i najveći dio narodnih primitaka prije svjetskog rata potjecao od razvijenog
turizma. Odmah smo tada na čistu, da je razvijeni turizam naša
Tiova i vrlo važna grana narodne privrede, a jer poglavito svjetska i
domaća naša turistička publika posjećuje upravo poljoprivredno najzaostalije
i ekonomski najsiromašnije naše krajeve, to je razvijeni turizam
jedna od jakih i zgodnih poluga u rješavanju općeg problema naših pasivnih
krajeva.


Svaka grana narodnog života, pa dakako i svaka grana narodne
privrede, ima svoje faze razvoja, sadanje svoje stanje kao i izvjesne
prognoze za budućnost. Ako se sve to dobro iskoristi i sve što treba
izvrši, pred razvojem je našega turizma još široko i plodno polje. Pravilan
rad u tu svrhu mnogostran je i opsežan, a ja ću ovdje učiniti
samo nekoliko napomena o jednom dijelu toga u budućnosti potrebnog
rada, koji bi nas šumare i mogao i trebao u glavnom da interesuje. Za
naše šumarske stručnjake bio bi to nov jedan rad, kao što je i turizam
nova grana naše narodne privrede.


Kako iz vlastitoga iskustva znam, da je vrlo teško razgovarati, a
pogotovu sporazumjeti se o posve novim predmetima, to ću odmah
spomenuti, da ovaj predmet u šumarskoj znanosti nije baš nov i posve
tud. Imam pri ruci Wagnerovo izdanje Loreveve knjige »Handbuch
der Forstwissenschaft« od godine 1913. Tu je u IV. svesku na str.


288. do 310. predmet enciklopedijski obradio Heinrich von S a 1 i s c h´
pod naslovom »Forstästhetik«, a napisao je, kako veli, god. 1885. pod
istim naslovom i samostalnu knjigu. U šumarskim se dakle krugovima
razgovaralo o tom još u minulom vijeku. Predmet je zašao i u okvir
(šumarske znanosti, kad mu se daje mjesta pod posebnim naslovom u
ozbiljnim šumarskim priručnicima, a prema tome je za šumarske stručnjake
postao predmet intelektualnog zanimanja i praktičkog izvršivanja,
kad to potrebe zatraže.
Ja ću doduše opseg šumarskog stručnog rada u tom smislu u daljim
izvodima nešto proširiti, inače bi bilo dosta, da samo upozorim na
spomenute već Salischeve spise, na druga neka djela i na sve češće
članke u šumarskim časopisima o nacionalnim parkovima, počevši od
onih iz anala prvoga šumarskog internacionalnog kongresa u Rimu od
godine 1926. To je proširenje potrebno načelno uopće (sa stanovišta
logike), a traže ga kod nas i posebne naše prilike. Nisam stoga ni dao
ovom referatu u naslov riječi »šumska estetika« ili šta slično, već sam
upotrijebio riječ turizam. Ne ograničujem se dakle samo na to, da šumar
nastoji, da šuma pored što veće ekonomske koristi bude i u estetskom
smislu što savršenija i vrednija, nego da šumar kao obrazovan i tehnički
spremljen čovjek nađe za sebe najbolje odgovarajuće mjesto u opsežnijem
jednom sklopu radova oko unapređenja turizma uopće.


Turizam se dakako ne smije shvatiti u onom najužem značenju, da
izvjesni broj stranih ljudi dolazi u koje naše mjesto ili kraj na odmor ili
da vidi prirodne ljepote i interesantnosti. Svrhe svakogodišnje cirkula


88