DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1937 str. 41     <-- 41 -->        PDF

Sve ove rakije uzimlju se osobito rado kod indispozicije crijevnih
organa ili želuca i kao izvanredno sredstvo protiv gripe i zaraznih
oboljenja.


Na osnovu navedenog možemo ustvrditi, da su naše borovice
veoma korisne. Pošto su one tako rasprostranjene i tako obične, bilo
bi poželjno da se njihovom iskorišćavanju posveti što veća pažnja. Kako
smo vidjeli, one mogu dati i seljaku i radniku mnoge koristi. Osobito
naš mali čovjek, onaj nezaposleni, može da sakupljavanjem plodova borovica
nađe neku zaradu.


LITERATURA:


Dr. A. Pet račić: »Uzgajanje šuma.«


Beissmer -Fit sehen: »Nadelholzkunde.«


Q. H e g i : »Illustrierte Flora von Mitteleuropa«.
Šumarski List. 1935.
E. Jacobson : »Handbuch für die Getränke-Industrie, Getränke-Fabriken und
den Getränke-Grossbetrieb«.
.1. König : »Chemie der Nahrungs- und Genussmittel.«


A. Nydrle : »Lihovarnictvi zemëdëlské«.
V. Vilikovsky: Zbožiznalectvi 1923.
A.
Gazzari : »Aromatično bilje samoniklo u Dalmaciji«. Glasnik Min. Poljoprivrede
1929. br. 28.
Résumé. L´auteur décrit ici en premiere ligne la fabrication de diverses sortes
de nos gins.


RTRUČNA SARADNJA ŠUMARA U RADU
ZA UNAPREĐENJE ŠUMARA*


(COLLABORATION DU FORESTIER DANS LA PROPAGATION
DU TOURISME)


Mi smo imali dosta sreće, kad smo poslije svjetskog rata pokušali
praktički iskoristiti osjećaj i spoznaju, da kod nas uvelike postoje prirodni
preduvjeti, da jedan dio svjetske turističke publike u njezinoj cirkulaciji
po svijetu navrnemo u naše krajeve. Nema sumnje, mnogo nam
je kod toga pripomoglo, što smo agrarna zemlja, pa je prehrana razmjerno
jeftina, te što nam je valuta kotirala niže od valuta onih nacija,
kojima je po geografskom smještaju najbliže i najzgodnije k nama, kad
poradi odmora, razonode, reparacije zdravlja, primanja novih utisaka,
odabiranja novih objekata znanstvenog proučavanja itd. ne ostaju doma
u svojoj zemlji.


Čini se ipak, da je pored svega toga razvoju svjetskog turizma kod
nas doprinijela najviše velika i mnogostrana ljepota prirode naših kra


* Referat čitan na 60. glav. god. skupštini J. Š. U. u Zagrebu, dne 3. IX. 1936.
87