DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1937 str. 33     <-- 33 -->        PDF

VI. Les gardes forestiers des forets communales doivent disposer des qualifications
exigées. Et pour que la surveillance de ces forets puisse etre exécutée avec
toute la rigueur nécessaire, il faut que par force d´une loi spéciale les communes
soient obligées de recompenser le personel surveillant d´un payement suffisant et
qu´aussi ce personel soit le moins possible dépendant du propriétaire.
Une collaboration interne des membres de la commune avec le personel forestier
spécialement instruit est nécessaire concernant les affaires d´exploitation et de la
surveillance des forets. En meme temps une collaboration externe avec les propriétaires
des forets du voisinage est aussi d´une grave nécessité en vue de la défense
de leur intérets communs.


L´auteur.


Dr. V. KOUDELKA (ZAGREB):


KAKVU NAM KORIST DAJU BOROVICE?


(I/ UTILITÉ DES GENIEVRES)


Različite vrste borovica rastu skoro po cijeloj državi. One redovno
pridolaze na zapuštenim i neobrađenim zemljištima, pašnjacima,
šumskim čistinama, devastiranim šumskim površinama i si. Neke od
njih rastu samo u visokim planinskim predjelima, a neke su opet vezane
na primorje i otoke, dakle na blizinu mora- Najrasprostranjenija je obična
borovica. Ona lako podnosi velike razlike u temeperaturi, pa stoga spada
medu najraširenije četinjare, i to tim više što su njezini zahtjevi na kvalitet
tla veoma skromni. Jedino, što ona u obilju traži, jest svjetlo. Zato
je i nalazimo na suhim i toplim mjestima, a uspijeva i na najsušem pijesku
i na kamenjarima izloženim suncu. Srednja godišnja temperatura
areala, u kojem uspijeva obična borovica, kreće se u velikom
razmaku, i to od —2 do +16" C. U tome leži važan razlog njezinog velikog
raširenja.


Razne vrste borovica razlikuju se međusobno po habitusu,, po
obliku iglica, po izgledu plodova itd. Njihova općenita važnost leži poglavito
u tome, što su uslijed svoje skromnosti veoma raširene, a rastu
i na tlima, koja nisu sposobna za kulturu odnosno na kojima drugo dr,
veće teško ili uopće ne uspijeva. One tako zaštićuju tlo od isparivanja.
Osobito su borovice od velike važnosti za goli krški teren, gdje služe
kao odlična zaštita pri podizanju kultura. Njihove se iglice pretvaraju


brzo u humus i poboljšavaju time tlo.


Drvo obične borovice crvenkaste je boje, ugodna mirisa, finih vla


kanaca, žilavo, teško cjepivo i veoma trajno. Pored toga ono je dosta


´mekano, tako da se lako obrađuje. Radi toga se veoma rado upotreb


ljava u rezbarstvu. Narod pravi od njega čibuke, palice, bičeve, razne


sudove, žlice itd. Neke vrste borovica daju odlično drvo i odličan drvni


ugalj.


79