DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 99/1936 str. 7     <-- 7 -->        PDF

razmimoilaženja, u nekim su njemačkim zemljama uz poljoprivredne
osnovane i zasebne komore za šumsku p r i v r e d u.


Jedan od prvili zahtjeva nas šumara u pitanju poljoprivrednili
komora jeste: šumska privreda treba u komorama da dobije potpuno
samostalno mjesto, samostalnu sekciju.


Doduše u cl. 21 projekta predviđa se, da se za važnije poslove komore
osnuju stalni stručni odbori. Medu tim odborima spomenut je naročito
i odbor za šumarstvo. Sve odredbe o sastavu i radu
stručnih odbora odrediće ^atuti komore. Statute pako donosi vijeće,
dakle tijelo, u kome vjerojatno šumska privreda neće biti zastupana
srazmjerno svojoj važnosti.


Upravni odbor uzeo je na svojoj sjednici 12 i 13 jula 1936
u raspravu projekat Uredbe o poljoprivrednim komorama. Zbog same
važnosti, Odbor je pitanje stavio i na dnevni red Glavne skupštine. Na
skupštini bit će iznesen referat o tome, kako je u inozemstvu šumska
privreda zastupana u komorama i kako bi kod nas trebala ta orgainizacija
da se provede. Referat će održati član Glavne uprave g. ing. Mi kl a u
O t m a r. Referat sa zaključcima skupštine biće predložen nadležnima.


Međutim, pošto bi Uredba o poljoprivrednim komorama mogla dz
dođe u Ministarstvu poljoprivrede u meritornu raspravu još prije naše
Glavne skupštine, po zaključku sjednice Glavne uprave, izvijestili smo


g. Ministra šuma i Ministarstvo poljoprivrede, da će sai skupštine biti
podnesen detaljniji referat. Ujedno smo u predstavci na pomenute gg.
Ministre istakli važnije primjedbe na projekat:
1) Neophodno je potrebno da u komorama šumarstvo dobije svoju
potpunu samostalnost.
2) Naziv komora treba da bude »za poljsku i šumsku privredu«.
3) Komore neka imaju dvije samostalne sekcije: I. za poljsku i IL za
šumsku privredu.


4) Svaka sekcija neka ima svoj zaseban budžet. Prihodi (prirezi na
zemljarinu) sa poljoprivrednih zemljišta da idu sekciji za poljsku a prihodi
od šumskih posjeda sekciji za šum. privredu.


5) Svaki srez neka bira u komorsko vijeće osim jednog zastupnika
za poljsku još i jednog za šumsku privredu.
6) U projektu svuda gdje je spomenut Ministar poljoprivrede treba
dodati »u sporazumu sa Ministrom šuma i rudnika.«
Osim toga smo zamolili, ako bi predmet prije naše skupštine došao
U stadij meritorne rasprave, da se u Odbor za konačnu stilizaciju pozove


a) jedan predstavnik Jugoslovenskog šumarskog udruženja, i


b) jedan predstavnik Ministarstva šuma.


Gospodin Ministar poljoprivrede dobio je financijskim zakonorn


uvlaištenje da osnuje komore za poljoprivredu. MisUmo, da bi se jednakim
putem trebalo dati zakonsko ovlaštenje g. Ministru šuma i rudnika za
organizaciju šumske privrede u komorama. Na osnovu toga ovlaštenja
bi g. Ministar odlučio, dai li će se šumska privreda organizovati u ko^
lorama zajedno s poljskom privredom, ili će se osnivati zasebne komore
za šumsku privredu. Mišljenja smo, da je za sada, iz razloga štednje (zajedničko
tinovništvo, prostorije itd.), bolje da šumska privreda bude
zajedno s poljskom, ali pod uslovom, da u komorama šumska privreda
bude samostalna.