DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 99/1936 str. 4     <-- 4 -->        PDF

Postojeći sistem raspodjele činovnika po školskoj spremi ne poznaje
prelaze. Mislimo ´da to nije^ opravdano. Ako netko ima 7 ili 8 razreda
srednje škole, a nema mature, priznaje mu se kao da ima samo 4 razreda.
Matura je međutim ispit, koji ima dokazati, da je kandidat sposoban za
univerzitetski studij. U vezi toga, kako se, uslijed nepolaganja maturskog
ispita može tako rekuć oduzeti svaka valjanost viših gimnazijskih razreda?


Razlika između pune srednjoškolske spreme i spreme, koju je dala
nekadanja sarajevska šumarska škola, jeste zapravo u 2 razreda. A opet
su apsolventi nekadašnje križevačke srednje škole mogli doći u grupu
IV-2, dok apsolventi sarajevske škole, nakon mnogo godina službe, istom
u IX grupu.


Pri zaključku ovog Izvještaja stigao nam je odgovor Ministarstva,
da je Glavni prosvjetni savjet na predlog g. Ministra šuma i našeg Udruženja
stvar uzeo ponovno u raspravu i pored ostalog dao slijedeće mišljenje
^sa svog 2177 redovnog sastanka od 22 maja o. g. (S. br. 429 i 430/36.):


»L Apsolventi: 1) Bivše praktične lugarske škole; 2) bugarske ško´le;
3) Lugarskog tečaja; 4) Lugarskih ispita bez škole, na osnovu šumarske
prakse; 5) Raznih lugarskih kurseva, škola i ispita za obrazovanje lugarskog
osoblja imaju kvalifikacije specijalne stručne škole
za z V a u i č n i k a, po §-u 10 zakona o činovnicima, dok ostanu u
svojoj struci.«


»IL Apsolventi: 1) Bivše Srednje tehničke škole od 4 godine u Sarajevu;
2) Šumarske škole u Sarajevu od četiri, tri i dve
godine imaju kvalifikaciju potpune srednje škole
po §-u 45 tač. 2 zakona o činovnicima, dok ostanu u
svojojstruci.«


»III. Apsolventi: Niže Gozdarske žkole u Mariboru
imaju kvalifikaciju nepotpune srednje škole po §-u 45
tač. 1 zakona o činovnicima, dok ostanu u svojoj struci.«


Gospodin Ministar prosvjete odlukom svojom P. br. 21762 od 19 Vi


o. g. usvojio je mišljenje Glavnog prosvjetnog savjeta. Na temelju toga
izdaje Ministarstvo prosvjete već uvjerenja po molbama interesenata u
smislu §-a 61 zakona o budžetskim dvanajstinama za mjesece ,aiugust-decembar
1935 god. i januar-mart 1936 god. za vrijeme dok se ne propiše
dopunska uredba u smislu čl. 7 Uredbe o rangu stručnih škola.
Ugodna nam je dužnost, da o ovom povoljnom završetku našeg nastojanja
izvijestimo naše članove, a ujedno i da zahvalimo g. Ministru
Šuma na zauzimanju po tome predmetu.


b) U predmetu unapređivanja šumarstva na Kršu poslana
je g. Ministru šuma predstavka. Ministarstvo je odgovorilo da prihvaća
glavne smjernice, na koje je Udruženje u svojoj predstavci ukazalo.


c) U predmetu č 1. 75 i 76 Zakona o budžetskim dvanajstinam
a od 29 jula 1935 upućena je opsežna predstavka g. Ministru
šuma ~ prema zaključku Glavne skupštine. O toj predstavci biće i niže
govoreno.


d) U .smislu zaključaka Glavne skupštine upućene su predstavke u
predmetu agrarne reforme, propagande šumarstva kao
i u pitanju Pravilnika o upravi i gospodarenju sa 1 o v i š t i m a državnim
i lovištima imovnih općina,