DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 99/1936 str. 38     <-- 38 -->        PDF

članovi ćlavne uprave
Jugoslovenskog šumarskog udružer i|Ci


Počasnipretsjednik:


Barun Milan Turković, veleposjednik i industrijalac itd., Sušak.


Pretsjednik:


Dr. ing. Josip Balen, redov. profesor univerziteta, Zemun.


Potpretsjednici:


Ingr.Lenarčić Milan, veleposjednik i industrijalac, Ribnica na Pohorju.
Dr. ing. Petrović Dragoljub, yiši savjetnik Ministarstva šuma, Beograd.


Tajnik:


Dr. ing. Nikola Neidhardt, docent univerziteta, Zagreb.


B l.a g a j n ik :


Drnić Milan, šumarski nadsavjetnik u p., Zagreb.


Odbornici:


"Ing. "Babić Bogdan, v. d. direktora Direkcije šuma, Sarajevo.
Ing. Baranac Slobodan, v. sekretar Ministarstva šuma i rudnika, Beograd.
Begić Juraj, savjetnik Direkcije šuma, Banjaluka.
Ing. Beltram Vladislav, šef šum. uprave, Morović.
Ing. Borošić Josip, viši savjetnik Min. šuma, Beograd.
Ing. Jasić Dušan, direktor šuma, Bjelovar.
Ing. Marković LJubomir, v. d. direktora Direkcije šumiav Skoplje.
Ing. Mihaliček Nikola, savjetnik Direkcije šuma, Sarajevo.
Ing. Miklau Otmar, šum. nadupravitelj. Brezice.
Ing. Pahernik Franjo, veleposjednik, Vuhred,
Dr. ing. Petračić Andrija, redovni profesor univerziteta, Zagreb.
Ing. Premužić Ante» viši savjetnik Kr. banske uprave, Zagreb.
Ing. Prpić Pero, direktor šuma, Sušak.
Ing, Srailaj Ivan, šum. savjetnik brodske imovne općine, Vinkovci.
Ing. Stjepanović Ljubomir, šef šum. uprave, Bos. Dubica.


Zamjenici: >


Ing. Savić Jovan, šum. savjetnik, Beograd.
Ing. Anić Milan, asistent univerziteta, Zagreb.
Ing. ŠpanoMić Teodor, savjetnik Direkcije šuma, Sarajevo.


^Dražić Juraj, visi šum. savjetnik u p., Zagreb.


38