DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 99/1936 str. 33     <-- 33 -->        PDF

Jugoslovenskog šiumatskog udruženja kr-ajenv godine 1935.


Vrijednos t
P r e´ (1 m e^ t koncem | koncem
god. 1934 god. 1935 Opaska
Din Din
A. Aktiv a
Blagajničko stanje u gotovom novcu 13.821 14.450
Blagajničko stanje u efektima . . 508.827 530.468
Inventar: tiamještaj 24.900 22.410
biblioteka 71.970 64.770
muzej 324.000 291-600
Nekretnine: zgrada 2,450.000 2,450-000
Potraživanja 75.363 - 69.784


Ukupna aktiva 3,468.882 60 3,443,483 13


B. Pasiva
Pug 30 30


C. R e k a p i^ t u 1 a c i^ j a
a) Ukupna aktiva , ; . . . . . 3,468.882 60 3,443.483 13


b) Ukupna pasiva . .... . 30 30


I Ostaje čista imovina 31 XII 1935 3,468,852 60 3,443.453 13


* Prema prošloj godini imovina je
25,399 47


manja . . , . . . .-. -. . .


S. Stanje^ salclađa
Kereškenjijeva pripomoćna zaklada 36.897 37.045
, Literarna Borošićeva zaklada . . 15.218 15.387
Fond za propagandu šumarstva 1.849 2.746
Fond za održanje glavn. skupština 20.343 20.569


U Zagrebu, dne 31 decembra 1935´godine,


Pretsjednik: Blagajnik:
Dr. Josip Balesi, prof. univ. Milan Drnić, kr. šum., nadsavj. u p.


Nadzorni odbor:
ing, Ante Paviić, savj. Ban. uprave
ing- Ilija Lončar» viši savj. dir, šuma,.


33