DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 99/1936 str. 31     <-- 31 -->        PDF

Prigodom 60-godiŠnjice Iznosimo u slici 6 kretanje članstva kroz
60 godina t. j . od 1876 do 1936. Krivulja prikazuje broj članova. Konstruisana
Je na temelju ordinata u petogodišnjim raizm-acima. Od 1876
do 1921 pripada nekadašnjem Hrv.-slav. šum. društvu, kao prethodniku
našeg Udruženja. Nekadašnji,članovi ,t. zv. II raizreda (lugari) kod konstrukcije
nisu uzeti u obzir.


Šumarsk i Lis t se štampa u nakladi od 1.200 primjeraka. List
se otprema članovima, a osim toga u zamjenu redakcijama za 69 časopisa
te na adrese 62 pretplatnika, kao poklon na 25 institucija.


Primljeno je u nov o članstv o Udruženja 49 redovnih članova
i 15 člainova pomagača, ukupno 64 novih članova. Istupilo je 27 članova
većinom zbog neplaćanja članarine. Umrlo je 11 članova.


Ponovno naglašavamo, da je ovaj izvještaj samo nadopuna onome,
što je već sadržano u zapisnicima odborskih sjednica u Šumarskom Listu.
Čast nam je da skrenemo pažnju na te štampane zapisnike. Molimo članove
da prije, nego što udu u ocjenu rada Upravnog odbora, pročitaju
i te zapisnike, koji su oštampani kako sUjedi:


Zapisnik sjednice je oštampan


Sje´dnica Upravnog odbora J. Š. U.


u šumarskom Listu


Broj gdje je održana Datum Godina Broj Strana


I Jelsa 18. IX. 1935 1935 11 530—531
u Beograd 19. X!l, 1935 1936 203—207
ni Zagreb 22. 111. 1936 1936 5—7 336—339
IV
V
Split
Zagreb
12.113. Vil.
1936
2. IX. 1936
1936
1936
444_451
Biće oštampano
poslije ovog
Izvještaja


Zapisnik prošlogodišnje Glavne skupštine oštampan je u Šumarskom
Listu 1935 br. 11 str. 514—529.


Molimo Glavnu skupštinu da izvoli ovaj izvještaj uzeti do znanjapodijeliti razrješnicu Upravnom odboru.


Tajnik: Pretsjednik:
Nikola N e i d h a r d t, V. r. Dr. Josip B al eri, V. r.


31