DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 99/1936 str. 30     <-- 30 -->        PDF

uprava je sve važnije predmete, koje je trebala da riješava, slala na
raspravljanje i podružnicama : u Ljubljani, Beogradu, Skoplju,
Sarajevu i Banjaluci.


Podružnice su sa više predloga dale novih pobuda za rad Glavne
uprave.


Rad podružnica odvijao se na njihovim godišnjim zborovima kaona sjednicama podružničkih upravnih odbora. Neke podružnice organizovale
su i poučne ekskurzije u šume svog teritorija.


Napose nam je dužnost naglasiti požrtvovan rad Ljubljanske podružnice
oko organizovanja svedržavne drvne izložbe u Ljubljani
od 29 VIII do 9 IX. Sa naše glavne skupštine predvidjeli smo i izlet u
Ljubljanu, kako bi što više naših članova posjetilo izložbu.


Udruženje je i u minluloj godini podijelilo stipendij e dvojici
slušača šumarstva. Jedan studira šumarstvo na Poljoprivredno-šumarskom
fakultetu u Zagrebu, drugi na fakultetu u Zemunu. To su djeca naših članova,
koje Udruženje već treću godinu pomaže u studijama sa 500 dinara
mjesečno.


Izdaci oko izrade spomen-ploče pok. Friedlu iznosili su oko 1500.—
din, a izrada poprsja pok. Kesterčaneku i Kozarcu 10.000.— din.


Kereškenjijeva zaklada iskazuje 38.580 dinara.


Iz njenih kamata podijeljeno je 700 dinara kao potpore siromašnim
šumarskim udovama. Udruženje je tome dodalo iz svog budžeta 500.—
dinara. Tako je svaka od 6 moliteljica dobila po 200.— dinara pred Božić
1935 godine.


Dužnost nam je da ovdje spomenemo, da je g. prof. Dr. Đ. N e n a d i ć
darovao Kereškenjijevoj zakladi 1.000.— dinara. Plemenitom darovatelju
Uprava i ovim putem izražava svoju toplu zahvalnost.


Knjižnic a Udruženja broji 1586 svezaka. Kroz minulu godinu
obogaćena je za cea 40 novih djela. Ovdje nisu uračunati časopisi njih
oko 60, kako domaći tako i strani, koje knjižnica prima u zamjenu za
Šumarski List.


Udruženje sada broji 814 redovnih članova , 77 utemeljača, 10 članova
dobrotvora, -2 poča´sna člana, 160 članova pomagača (studenti šurarstva).
Ukupno 1063 članova.


8oo


6oo


Aoo


aoo--


Slika 6.
Broj članova od
1§76 do 1936 go^.


m