DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 99/1936 str. 3     <-- 3 -->        PDF

UVOD.


Prije nego li prijeđemo na izvještaj o radu Upravnog odbora u
minuloj godini i pomenemo važnije dogodaje u životu Udruženja, dužnost
nam je naglasiti, da je rad Odbora već uglavnom opisan i evidentiran u
Šumarskom Listu, U stalnoj rubrici »Iz U d r u ž e n j a« oštampan je
zapisnik prošlogodišnje skupštine, koja je održana 15 septembra i narednita
dana 1935 u Splitu i Jelsi, oštampani su i zapisnici odborskih sjednica,
kao i predavanja održana na prošlogodišnjem zboru. Premca tome je rad
Udruženja našim članovima već u najvećoj mjeri poznat iz Šumarskog
Lista. Stoga smo ovaj izvještaij sastavili sam-o ukratko — da bude nadopuna
ornome, što je već pomenuto u Šumarskom Listu.


Uzgred spominjemo, da je u rubrici »Iz Udruženja « u Šumarskom
Listu od prošlogodišnje skupštine na ovamo u svemu sitnotiskom
oštampano 77 stranica (bez zapisnika posljednje sjednice). Uprava je
održala pet sjednica i na njima raspravila 89 točaka (predmeta).


ZAKLJUČCI PROŠLOGODIŠNJE SKUPŠTINE.


Odmah po svršetku Glavne skupštine Uprava je izvršila njezine
zaključke . Tako su pored ostailih poslane nadležnima slijedeće predstavke:


a) Gospodinu Ministru prosvjete i g. Ministru šuma i rudnika predstavka
u predmetu apsolvenata sarajevske »Šumarske
š k o 1 e«.


Apsolventi te Škole imaju po Uredbi o rangu stručnih škola; prema
srednjoj školi i fakultetima rang onih, koji su svršili samo 2 razreda
srednje škole. Neki njeni apsolventi još su raspoređeni kao zvaničnici
i pored toga, što su se u sarajevsku Šumarsku školu primali kandidati
sa 4 razreda srednje škole, a školovanje je trajalo dvije godine.


hifotmirani smo, da je analogna nepravda učinjena apsolventima
geodetskih tečajeva. Pred rat postojao je uz šumarsku akademiju u Zagrebu
Geodetski tečaj, koji je trajao 2 godine. U tečaj primali su se
kandidati sa maturom. Takav je tečaj postojao poslije ratai i u Ljubljani
na Tehničkom fakultetu. Usprkos fakultetske naobrazbe priznaje se abiturijentima
tih tečajeva, koji su u drž. službi, samo 8 razreda srednje škole.


Geodeti su tražih^ kao i mi za apsolvente Šumarske škole u Sarajevu,
da se predmet riješi financijskim zakonom. Nisu uspjeh, usprkos naglašavanja,
da pomenutih apsolvenata ima zapravo malo. Jednako malo ima
i apsolvenata šumarske škole u Sarajevu.. Time, što^ bi im se omogućilo
napredovanje i nepravda uklonila, državni bi budžet bio vrlo malo opterećen,
a opet ti službenici bi stekh jaču volju za rad.


Znajući, da je nepravda, što je po Uredbi o rangu škola
nekadašnja Šumarsk a škol a u Sarajevu izjednačena sa SMVLO dva
razreda srednje škole, kao da je lugarska školai, dužnost je bila Udruženja
da ne miruje, dok se predmet povoljno ne riješi.


´3