DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 99/1936 str. 28     <-- 28 -->        PDF

vamo sve članove da se začl.ane u tu karitativnu
i drugarsku ustanovu. Osiguraj obitelj, dok je vrijeme. Samopomoć
najbolja pomoć! ,


Dosada se je u P. P. učlanilo oko 40 članova. Nadamo se, da ce se
taj broj prilikom skupštine podvostručiti.


ŠUMARSKI LIST.
List će doskora da navrši 60 godina svog kontinuiranog izlaženja.
Iznosimo ovdje sasvim kratki pregled u slikama kroz njegovih 60


godišta. Slika 1. prikazuje brojeve stranica pojedinih godišta Lista od
1877 do 1935. U slici bi ordinate dalje od 1926 trebalo zapravo povećati
za cea 10%, jer je format Lista te godine povećan za 10%.


SI. 1. Broj stranica pojedinih godišta Šum. Lista od 1877 do 1935.


A´tM^f


Stt^3P44

m n 7 1 c a: . ma
aa ^-it+t-ltiV


S^lLx-4


28