DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 99/1936 str. 27     <-- 27 -->        PDF

Gđa N a g y - F ri e d !, šuprUga univerzitetskog profesora u Zagrebu
g. Dr-a Josipa Nagy-a, kazaia je zatim:
»Na ovom lijepom dokazu pažnje prema mome pokojnome ocu,
molim Vas, da mi dozvolite, da vam svima srdačno zahvalim u svoje ime,
u ime moje majke i čitave moje porodice. Moj otac rodio se u Dubrovniku,
ali najveći dio svog života proveo je daleko od Dalmacije. Prije
nego što ju je ostavio, živio je i radio u Splitu, i tu je njegov rad usko
vezan s našim lijepim Marjanom. Ljubav za Split, Dalmaciju i za hrvatsku
rođenu grudu, uvijek je gojio u svom srcu. Da je još na životu, današnji
bi dan bio za njega dan sreće i zadovoljstva. Zahvalnost, koju Vam on
ne može izraziti, moUm Vas da primite od mene«.


Time je ova dirljiva i lijepa svečanost završena.
Mramorna spomen-ploča nosi u zlatnim slovima slijedeći natpis:


ŠUMARSKOM NADZORNIKU


H E N R I K U F R I E D L U


Prvom pošumljivaču Marjana 1884—1896


Jugoslovensko šumarsko udruženje


\ 1936


postavi.


´ 4, "


Tužna nam je dužnost da spomenemo, da je nemila smrt otela iz naše
sredine u godini 1935/36 i slijedeće naše drugove:
Žark o Čajkanović , viši savjetnik Ministarstva šuma i rudnika
u penziji, Beograd;
Ing. Josi p S c h r e i b e r, upravitelj šuma Narodne šumske industrije,
Okučani; .


Vjekoslav Bubanj, financijski savjetnik u p., Zagreb;


Bogda n Svoboda , gradski šumarski inspektor, Varaždin;


ing. Zwickelsdorfer Ivan, šum. nadsavjetnik u p., Samobor;


Ing. P et a r V 1 a tk o V i ć, direktor šuma u p. i narodni poslanik,
Zagreb;
Sjtjepan Šimić, direktor šuma Brodske imovne općine u p.,
Zagreb;


Iva n Hanika , šum. nadsavjetnik kneza Thurn-Taxisa u p., Zagreb;


Dušan Gakovi ć, viši šum. savjetnik i šef šum. uprave u Han-
Pi ješku;
Ing. Jaukovi ć Bozo, šum. pristav i sreski Šum. referent u Peći.


Slava im!
POSMRTNA POMOĆ.


Na prošlogodišnjoj skupštini prihvaćen je pravilnik za Posmrtnu
pomoć Jugoslovenskog šumarskog udruženja. Upravni odbor je odmah
poslije skupštine od nadležne vlasti ishodio odobrenje tog pravilnika.
Kr. banska uprava u Zagrebu svojim riješenjem od 23 XI 1935 br. 5380-11
odobrila je taj pravilnik.


Uprava je pravila štampala, razaislala svim članovima, apelirajući, da
se svi začlane u Posmrtnu Pomoć. Ponavljamo nas apel i ovdje i p o z i


27