DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 99/1936 str. 24     <-- 24 -->        PDF

2.
Tužna nam le dužnost da javimo članovima da nam je rcdugo nosUje
prošlogodišnje skupštine okrutna smrt otela začasnog član.:;, -/dslužaog
i neumornog radnika na polju šumarstva, direktora šuma u m. ´ o / a i\ a


M. Jekića . Dne 23 novembra 1935 smrtno je stradao u Beo.^Tudu oa
udara automobila. Preko 50 godina bio je agilnim i revnim olaj-.om
Udruženja.
Život i rad njegov opisan je u br. 1. Šumarskog Lista od ove godine
str. 60 do 62.


Neka je slava Jovanu Jekiću, pioniru i veteranu
našestrukeivječnajapamjat!


3,
U nedjelju na dne 12 jula sastao se Upravni odbor u Splitu. Ne samo
da tamo održi svoju IV. redovnu sjednicu već da oda počast i otkrije
spomen-ploču prvom pošumljivaču Marjana blagopokojnom šumarskom
nadzorniku Henriku Friedlu.
Ploča je otkrivena rečenog dana u 183^ sati na prvom vrhu Marjana
na zgradi Prirodoslovnog muzeja. Otkriće je sa članovima Glavne uprave
izvršio pretsjednik Dr. Bale n slijedećim govorom:


GOSPODE I GOSPODOl
»Ima više momenata, koji su od utjecaja na to, kad će mladi dati
vidljivo makar tiho i skromno priznanje starijima za njihov rad, brigu
i nastojanja, koja su uložili za dobrobit svojih mladih i općenitosti.
Držim, da neću pogriješiti, ako istaknem jedan naročiti momenat, koji je
od utjecaja u tome pogledu. Koristan rezultat uloženog rada vidi se u
izvjesnim slučajevima istom kasnije, kad se je već zaboravilo« na onoga,
koji je dao svoje znanje, žrtvovao svoju snagu, lomio sa tradicijama
prošlosti i udarao osnove jednome novome izvoru dobara za čovječanstvo
— za buduća pokoljenja. U vezi toga dolazi onda i do priznanja
redovito kasno«.


24