DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 99/1936 str. 23     <-- 23 -->        PDF

JOSIP KOZARA C F. 2. KESTERCANEK
Spoinen-poprsja.


Za vrijeme štampanja ovog izvještaja nalazi se u štampi i taj rad


o Josipu Kozarcu. Knjigu će moći gg. Članovi da kupe na skupštini. U
knjizi će ´biti prikazan rad neumrlog šumara-književnikai, koji je svom
dubinom svoje stvaralačke duše ljubio šumu i Šumarstvo, i u svojim djelima^
kako stručnim tako i onima iz lijepe književnosti, pun ideala propovijedao
i radio za ekonomsko podizanje našega naroda.
Prigodom smrti prof. Frana 2. Kesterčaneka godine 1915 izdao je
Šumarski List poseban broj pod naslovom »Slava K e s t e r č a n e k u«.
U toj publikaciji je prikazan život i rad pokojnika. Udruženje raspolaže
još sa poldrug stotine ove publikacije^ koju će članovi također moći prilikom
skupštine nabaviti.


Tako iznosimo pred javnost ne samo u brončanim poprsjima naša
dva najzaslužnija šumara, već i štampane prikaze o njima.


Slava Franu Z. Kesterčaneku! Slava Josipu
Kozarcu i vječna im spomen medu nama.!


U Zagrebu postoji lijepa ulica sa imenom Josipa Kozarca. Uprava je
zamolila gradsko poglavarstvo, da se kojoj ulici dade i ime Frana
Kesterčaneka.


m