DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 99/1936 str. 22     <-- 22 -->        PDF

Slavenskoj šumarskoj zajednici predsjedništvu u
Pragu dali smo inicijativu, da u Zajednicu pozove i braću Bugare. Zajednica
je to učinila i bilo je uspjeha: Društvo bugarskih akademski obrazovanih
šumara spremno se je odazvalo, pa je od 4 aprila o. g. članom Zajednice.


Posredovali smo i vezu bugarskog lugarskog udruženja sa našim
Udruženjem šumarskih zvaničnika. To bugarsko društvo šalje nam i svoj
časopis »Gorska Prosveta« za naš Šumarski List.


Austrijsko šumarsko društvo uputilo nam je poziv na
svoj »Wanderversammlung« u Klagenfurtu; dok Njemačk o šumar sk
o udruženj e na svoje zborovanje u Stettinu. Pismeno smo zahvahli
obim društvima na pažnji i zaželili im uspješan rad na dobro
zelene struke.


U septembru održaće se po svoj prilici u Beču internacionalni sastanak
privatnih šumarskih činovnika. Stupili smo u vezu sa Društvom privatnih
gospodarskih i šumarskih činovnika u Osijeku s time, da se u Beč izašalje
zajednički delegat. Na bečkom sastanku biće raspravljena pitanja, koja
se uglavnom tiču položaja privatnih šumarskih namještenika.


SPOMEN MRTVIMA.


Rod bo samo kof si mrtve štuje,
Na prošasti budućnost si snuje!


(Preradović)


1. ´ ";
Prošlogodišnja skupština jednoglasno je usvojila, da se prigodom
ovogodišnje skupštine na društvenoj zgradi u Zagrebu postave spomen
poprsja zaslužnim pokojnicima naše struke:


profesoru šumarstva F r a n u Ž. K e s t e r č a n e k u,


i šumaru književniku Josipu Kozare u.


Poprsja je izradio akademski kipar B o h u t i n s k i M i 1 a n.


Zelja nam je da se prigodom skromne i intimne proslave 60-godišnje
skupštine oda počast tim zaslužnim radenicima naše struke. Želja nam je;
da se tom prilikom dublje prikažu život, rad i zasluge njihove.
Neka duh njihova rada i čeUk-značaj njihova života oplodi našu generaciju
za budućnost naroda i zelene struke!


Voden istaknutim mislima Upravni je odbor zaključio da Udruže-,
nje kao zasebnu svoju publikaciju štampa studiju


o Josipu Kozarcu iz pera prets jedni ka Udruženja
p r 0 f. u n i V e r. p r. J o s i p a B a 1 e n a.