DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 99/1936 str. 21     <-- 21 -->        PDF

nost naroda. Naša nastojanja idu zatim, da baš oni staleži, koji su pozvani
da pridignu proizvodnju zemlje a s time i njezino blagostanje, dođu do
što jačeg izražaja.


Šumarstvo sa poljskom privredom u našoj zemlji treba da dobije
jedno od prvih mjesta.


VEZE SA INOZEMSTVOM.


Sa stručnim krugovima Bugarske 1 Čehoslovačke učvrstili smo veze
prijateljstva i bratstva.


Oživotvorili smo jaču zamjenu Šumarskog Lista za bugarske šumarske
časopise »Lesovodska Misal« i »Gorski Pregled«. Šumarski List šaljemo
na desetak bugarskih šumara, dok braća Bugari šalju svoj časopis našem
Udruženju, našim Podružnicama kao i nekim članovima.


O nezaboravnoj ekskurziji kroz Bugarsku izradili smo spomen-albume
i odaslali ih bratskim bugarskim šum. društvima.


U Šumarskom Listu štampana je i opsežna studija sa prikazom bugarskih
šuma i bugarskog šumarstva iz pera predsjednika g. prof. Dr.
Josip a Balena . Separatne otiske odaslalo je naše Udruženje bugarskim
šumarima i ličnostima, koji su nas u Bugarskoj za vrijeme ekskurzije
tako bratski primili i pokazali nam svoju zemlju, svoj rad i nastojanja.
Pomenuta je studija naišla na vanredan prijem u bugarskim stručnim
krugovima.


Radeći na zbližavanju, na predlog Udruženja bugarskih akademski
obrazovanih šumara, pozvao je .univerzitet u Sofiji profesora Poljoprivredno-
šumarskog fakulteta u Zagrebu i urednika našeg Šumarskog Lista


g. Dr. A. L e V a k 0 V i ć a, dai održi na tamošnjem univerzitetu nekoliko
predavanja. Gosp. profesor Dr. Levaković spremno se odazvao laskavom
pozivu i održao od 10 do 13 juna u Sofiji ciklus predavanja pod naslovom
»Srednje moguća pogreška pri kubisanju sastojine«.
Na dne 1 i 2 juna održalo je Društvo bugarskih akademski obrazovanih
šumara u Čam Koriji svoju V-tu godišnju skupštinu. Na poziv toga
Društva, Jugoslovensko šumarsko udruženje odaslalo je na bratski zbor
svog delegata, potpredsjednika g. Dr. Dragoljuba Petrovića.
koji je na zboru, na poziv Uprave Društva bugarskih akademski obrazovanih
šumara održao i jedan nevezani referat (predavanje) o principima
šumarske politike. U tom je predavanju naročito prikazao stremljenja
jugoslavenske šumarske politike. Prikaz o tom predavanju štampan je u
časopisu »Lesovodska, Misal« 1936 str. 179 do 182.


Na skupštini Čehoslovačkog šumarskog Udruženja u Jihlavi 29 juna
i narednih dana zastupao je Jugoslovensko šumarsko udruženje također
potpredsjednik g. Dr. Dragoljub Petrovi ć.


Tako se naše veze sa braćom Bugarima i Čehoslovacima sve više
učvršćuju. Na naše zborovanje u Zagreb pozvali smo kako Čehoslovačko
šumarsko udruženje (Ustfedni Jednota Čehošlovenskeho Lesnictva) tako
i bugarska šumarska društva. Želja nam je da se međusobno što više
upoznamo i pomažemo. Problemi, koje riješavamo, slični su. Duša i srce
nam je srodno, pa se nadamo, da će zajednički rad doprinijeti napretki4
naših zemalja,


21