DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 99/1936 str. 20     <-- 20 -->        PDF

posjednik iz Zlarina, za pošumljavanje krša; Jaja c Josip , posjedaik
iz Tijesna, za požrtvovan rad
oko poijepšavanja mjesta
Tijesno pošumljavanjem~


Dužnost nam je da spomenemo,
da su se za seriju
naših. propagandnih plakata
koja serija je bila svojedobno
izložena na pokretnoj
poljoprivrednoj izložbi
i školi, spontano zainteresovali
i stručnjaci inozemstva
(Francuske, Rumunjske,
Holandije i Albanije),
koji su se vrlo laskavo izrazili
0 propagandnoj, pedagoškoj
i estetskoj vrijednosti
tih plakata.


.Daljnji vrlo važan dogodaj
u propagandi šumarstva
biće s v e d r ž a v, n a
drvna izložba u Ljubljani
od 29 VIII do 9 IX.
Izložbu organizuje Ljubljanska
podružnica u zajednici
sa Ljubljanskim velesajmom
pod geslom »Za
naše drvo«.


Izložba ima za cilj da pokaže stanje naše šumske privrede i da propagira
potrošnju šumskih proizvoda u zemlji.


VEZE S DRUŠTVIMA I USTANOVAMA.


Gospodarska škola u Križevci mai proslavila! je pod
konac 1935 godine 75-godišnjicu svog postojanja i rada.´


Na proslavi je zastupao naše Udruženje član Glavne Uprave g. prof.
Dr. A. P e t r a č i ć. Nije potrebno isticati svu važnost što ju je ta škola
kao nekadanje Gospodarsko šumarsko učilište imala za razvoj šumarstva
kod nas a onda i na Balkanu.


S ostalim društvima podržavali smo prijateljske veze. Tako
sa društvom agronoma, inženjera i arhitekata!, Srpskim poljoprivrednim
društvom, Kmetijskim društvom, Veterinarskim udruženjem itd.


Napose smo društvima agronoma i veterinara ponudili
uži kontakt. U mnogim stvarima opaža se da u našoj zemlji nema potrebnog
poljoprivrednog mentaliteta. Čini nam se, da nema
potrebnog shvaćanja u riješavanju pitanja, koja su u vezi sa^ zemljom
i njezinom proizvodnjom, jer se stručni ljudi često mimoilaze. S time je
u vezi mnogo puta i zapostavljanje stručnih ljudi — pa se događa, da
nestručnjaici prečesto odlučuju u predm.etima, u kojima bi se saVadnjom
agronoma, šumara i veterinara stvorili bolji uslovi za ekonomsku bu^uc^


20