DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 99/1936 str. 17     <-- 17 -->        PDF

saznati, oduzet će se od Brodske imov. općine nekih 700—800 jutara šume
u srezu Daruvar. Rodi se o t. zv. prikupljenim šumama, koje je imov.
općina prikupila, da vremenom osigura svoj etat za podmirenje pravoužituika.
Član 22 Ustava određuje, da je privatna svojina zajamčena, a
ukoliko se ukaže potreba ekspropriacije u javne svrhe, da se može provesti
zakonskim putem: i uz praivičnu naknadu. Imov. općine su
šume kupovale za 1500—3000 Din, a za njih dobivaju 300—500 Din.
Smatramo, da je to daleko od pravičn e naknade.


Štetnost takovih ekspropriacija iznesena i obrazložena je u splitskoj
rezoluciji, pa ju ovdje treba ponovno naglasiti i upozoriti mjerodavne
faktore, da se slične zakonske odredbe, koje su u kohziji sa ustavnim
odredbama, više ne donose.


Za vrijeme štampanja ovog Izvještaja stigao nam je od gospodina
Ministra šuma sUjedeći dopis:


»Na Vašu cenjenu prestavku o uređenju svojine šuma i štetnosti primene
odredbe čl. 75 i 76 finansijskog zakona za 1935/36 godinu, o postupku
kod ograničavanja državnih šuma u južnim krajevima države i o
eksproprijaciji šuma imovnih opština saopštavam Vam sledeće:


Pošto ima slučajeva gde pravičnost dobro postavljene granice i sama
potreba državne šumarske administracije zahtevaju ispravke granica i
ustupanje narodu izvesnih delova državne šume i zemljišta, to se u primeni
citirane zakonske ustanove ide samo za tim, da se to popravi. Dalje
od toga se ne ide.


Isto tako vodio sam računa i o interesima imovnih opština pa sam
ekspropriaciju šuma ograničio samo na najnužnije.
U svemu je eksproprisano samo od Imovne opštine brodske u srezu
Daruvar 774 kat. jutra.


Pošto je primena ove zakonske odredbe o ekspropriaciji šuma imovnih
opština moguća samo do zakonom određenog roka konca jula o. g.
koji je već istekao, to se više uopšte neće vršiti ekspropriacijai šuma
imovnih opština.«


UREDBA O ORGANIZACIJI STRUKE.


Na dne 1 maja o. g. obnarodovana je u Službenim Novinama »Uredba
o organizaciji Ministarstva šuma i rudnika i područnih ustanova i o upravi
državnim šumama i državnim rudarskim preduzećima«.


Udruženje J e pozdravilo tu Uredbu, uvjereno da ona predstavlja znatan
korak naprijed u istoriji našeg šumarstva. Predstavnici Glavne Uprave
lično, su izrazili g. Ministru šuma i rudnika zahvalnost za Uredbu znajući,
da su njome udareni novi temelji našoj struci.


Povodom donošenja Uredbe predstavnici Glavne Uprave posjetili su
i načelnika jednoga i drugoga Odelenja i zaželili im mnogo uspjeha u
radu.


Propise Uredbe treba sada energično provesti u život. Za 10 godina
treba neuređene drž, šume urediti, sva nepošumljena stara sjecišta kao
i od elementarnih nepogoda ogoljele šum. površine pošumiti itd. itd. Napose
pozdravljamo stav Uredbe, po kome se državne šume po pravilu
imaju iskorišćivati u v 1 a s t i t o j r e ž i j i.


Zbog važnosti smo Uredbu oštampali i u Šumarskom Listu. Nadamo
se, da će Uredba izvršiti onaj povoljan upliv na razvoj šumarstva kod


. 17 ^ 2