DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 99/1936 str. 16     <-- 16 -->        PDF

mena za život, da izostanak plaće ili penzije samo u jednom mjesecu
teško pogađa, a kamo ii čekanje kroz dulje vrijeme na regulisanje penzije.
A onda ubija i neizvjesnost: hoće li mu se priznati godinama stečeno
pravo ili ne?


-Nekoliko mjeseci prije pomenutog slučaja sa penz. tehnič. mspekt.
Udruženje je zamolilo Ministarstvo šuma, da sve odluke o kretanju u
službi kod imovnih općina dostavlja Glavnoj Ko^ntroli na saglasnost, a u
koliko bi to Glavna Kontrolai odbila da se Ministarstvo žali
Državno m Savjetu . Treba ishoditi riješenje, koje će onemogućiti
u buduće nepravedno stanovište Glavne Kontrole i time učiniti nepotrebnim
intervencije Državnoga Savjeta.


Poslije svoje sjednice 12 jula 1936 Udruženje je obnovilo svoju predstavku
na Ministarstvo šuma. Osim toga je Udruženje odasialo Ministarstvu
i oveću predstavku po pitanju čuvarskog osoblja u službi kod imov.
općina. Predstavku je sastavio član Glavne uprave direktor šuma g. Ing.
DušanJasić.


Brojni činovnici premještani su poslije Naredbe od 4 V. 1922 br, 13054


t. j . podije podržavljenja uprave šuma krajiških imovnih općina iz državne
službe k imovnim općinama i obratno. Premještala ih je državn a
vlas t bez pitanja imovnih općina i bez pitanja samih službenika. Nije
pravo, da sada službenici ni krivi ni dužni moraju snašati sve teškoće
neizvjesnosti.
Nepriznavanje godina službe kod imovnih općina za penziju samo
je jedan detalj u čitavom sklopu pitanja imovnih općina. U ovom naŠem
prikazu iznesli smo samo taj jedan - detalj, koji naročito pogađa naše
članove i njihove porodice. Čitavi kompleks problema imovnih općina
prije svega problem njihovog šumskog gospodarstva i historijat njegov
uglavnom je dovoljno poznat našoj stručnost javnosti. Kraz zadnjih 10
godina naše je Udruženje uputilo nadležnima brojne rezolucije, apele i
predstavke po pitanju. Priznajemo, problem je težak. Ali naglašavamo
i to: problem je svakim danom sve teži. Ono što se je
pred 10 ili pred 14 godina t. j . 1922, kad je podržavljena uprava imovnih
općina, moglo lako učiniti t. j . da se čL 5 spomenute Naredbe provede
u cijelosti u život i uprava šuma plaća iz državne kase, danas je nešto
teže provesti. Problemi privrede treba da se riješavaju brzo i efikasno,
nikako polovično. Bolest je skoro sviju naših problema, da su već postali
hronični. Takav je i problem agrarne reforme — takav je i problem imov.
općina.


Predstavnici Glavne Uprave zamolili su u ime Udruženja lično Gospodina
Ministra šuma i rudnika,,za hitnu intervenciju u pitanju imovnih
općina. Gospodin Miinstar je obećao da će pitanju obratiti punu pažnju.


Prema našem obavještenju riješenje nadasve važnog pitamja o imovnim
općinama doći će u najskorije vrijeme na dnevni red.


Dužnost nam je da u vezi sa pitanjem imov. općina još nešto napomenemo.
Na prošlogodišnjoj skupštini jednoglasno je prihvaćena rezolucija
protiv provedbe §-a 76 Zakona o budžetskim dvanajstinama od
29 VI! 1935 t. j. protiv ekspropriacije šuma imov. općina. 1 fakti^
čno, u predmetu te ekspropriacije nije do juna o. g. ništa urađeno. Ali
u junu I julu počelo se kod Brodske imov. općine raditi brzim tempom
na ekspropriaciji u srezovima Pakrac, Daruvar i Virovitica. Spomenuti
§ 76 je imao važnost do 31 jula o. g. Koliko je Glavna uprava mogia


16