DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 99/1936 str. 15     <-- 15 -->        PDF

Zamolili smo gospodina Ministra šuma za nastojanje da se ta nepravična
smanjenja prinadležnosti ukinu. Ako nije moguće potpuno ukinuti
te Uredbe, neka se bair ublaže. Zamolili 3mo, da se ´drž. šumarskom
osoblju dade bar kakova kompenzacija za pretrpljene gubitke, U vezi
toga smo i´Staidi, da pitanje deputatnih prinadležnosti
treba regulisati tako, da bi svi državni šumarski
službenici dobivali primjerene deputate čime bi se,
donekle, nadomjestile smanjene prinadležnosti.


Državni savjet je riješio, da se Uredba o prinadležnostima u naturi
šumarskog stručnog osoblja kod Uprave drž. šuma odnosi samo na
stručn o O´soblje kod Ministarstva, direiccija šuma i šum. uprava t. j .
na ono osoblje, koje ima ili lugarski ispit ili praktički ispit za samostalno
upravljanje šum. gospodairstva. Dakle činovnički pripravnici, koji još nisu
položili praktički ispit, nemaju po tome riješenju pravo na deputat. Po
samoj Uredbi nemaju pravo ni šum. činovnici kod općih upravnih vlasti.


U vezi toga^ obrazložili smo u našoj daljnjoj predstavci, da deputat
nije funkcio^ni dodatak i da nema osnova, da se pripravnici isključe. Naglasili
smo, da bi deputat t r e b a 1 g dati ne ´samo osoblju kod
uprave drž. šuma već sv e mu osoblj u resora Ministarstva šuma.


U ovoj g"odini izvršen je vrlo malen broj unapređenj a u državnoj
službi po struci šumarstva. Naprotiv za druge struke u dnevnim listovima
često čitamo o unapređenjima. Na predlog Skopsk e podruž nic
e zamolili smo g. Ministra šuma, da se po mogućnosti što skorije
izvrši unapređenje onog osoblja, koje je na to steklo pravo. Život je
državnih činovnika težak. I najmanje povećanje prinadležnosti od najvećeg
je značaja po činovnika i njegovu porodicu. Napose smo zamolili,
da se i oni pripravnici, koji su na to stekli pravo, imenuju činovnicima.


IMOVNE OPĆINE.


Pitanje imovnih općina neprestano je na dnevnom redu i to koliko


o intaktnosti posjedal i riješavanju gospodarskog stanja uopće, toliko i
pitanje personala i njegove egzistencije.


Napomenućemo samo izvjesne činjenice.


Prošle godine bio je penzionisan jedan šum. viši savjetnik. U službi
imovne općine proveo je 24 godine efektivne službe. Državna vlast ga je
premjestila u nadzornu državnu službu, gdje je nakon 9 godina službe
penzionisain.


Glavna Kontrola osporila mu je svako pravo na penziju. Državni
Savjet je spor presudio, i priznao za penziju sve vrijeme, provedeno u
službi imovnih općina.


Početkom ove godine slučaj se opetovao. Penzionisan je jedan naš
član, tehnički šum. inspektor. U službi imovnih općina proveo je cea 28
godina, a iza toga u državnoj službi 10 godina. Ministarstvo šuma mu je
priznalo za penziju sve godine službe, ali Glavna Kontrola je odbila da
dade svoju saiglasnost tvrdeći opet, da činovnici kod imovnih općina nisu
državni činovnici. ! ne samo to. Osporila je imenovanome svako pravo na
penziju iz državne kase, premda je preko 10 godina bio u državnoj službi
(u užem smislu).


Razumljivo je, da je time učinjena nepravda Naši članovi, kojima
se desi da pod starost ostaju bez penzije, dok se spor ne riješi, moraju
da pretrpe moralnu i materijalnu depresiju. Danas su toliko teška vre


15