DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 99/1936 str. 14     <-- 14 -->        PDF

hš teret državne kase, kako to Pravilnik o nošenju službenog odijela u
čl. 22 propisuje.


4) Šumsko čuvarskom osoblju dati državno oružje i to rnanlliierkarabinke
sa municijom uz revers odgovornosti upotrebe metaka, o čemu
se ima voditi stroga evidencija.


5) Šumsko čuvarsko osoblje ovlastiti za straže javne bezbjednosH.


6) Šumsko čuvarsko osoblje potpuno depolitizirati.


7) Šumsko čuvarsko osoblje u punom smislu riječi militeriziratk


8) Šumskom čuvarskom osoblju dati nakon svega toga od 1—7 pumi
stalnost, što znači premještati ga samo po izrečenoj sudskoj kazni, (po
faktičnoj potrebi skižbe, koju če potrebu da cijeni nadležna direkcija suma
i konačno po vlastitoj molbi.


9) Šumsko čuvarske srezove iz temelja ponovno Idislocirati na bazi
maksima od 1000 hektara,


10) Šumsko čuvarskom osoblju omogućiti isa njihovim familijama
stanovanje u povjerenim im rajonima izgradnjom potrebitih lugarnica —
na zgodnim mjestima rajona tako, da se od njega može tražiti i zahtijevati
puna odgovornost za očuvanje povjerene mu državne imovine.


11) Šumsko čuvarsko osoblje na osnovu gornjih uslova učiniti odgovornim
zai sve učinjene a nekonstatovane šttte u njihovim rajonima.
On je dužan u tako prosječno malim rajonima da svakog šumokvarca na
djelu ili neposredno nakon učinjenog djela uhvati i konstatuje.


12) Šumsko čuvarskom osoblju dati mogućnost minima egzistencije
u plaći, kao i u deputatima drveta i zemlje, gdje je god to tehnički moguće,
a gdje nije moguće, dati im kompenzaciju relutuma u novcu.


13) Da se u lugarsku školu, kao niti u državnu službu ne primaju
reflektanti, koje Ijekarska komisija nije našla zai potpuno´ sposobne iza
visokogorsku šumarsku službu.


14) Da se svi lugari i čuvari šuma, koji su postali fizički nesposobni
za vršenje terenske službe, penzionišu, a na njihova mjesta postavi novo
zdravo i neiscrpljeno osoblje.


15) Da ´se lugarima i čuvarima šuma skrati vrijeme efektivne službe
na terenu za punu penziju na 25 godina.


16) Odvojiti potpuno službu efektivnog čuvainja šuma od svih ostalih
dužnosti šumsko tehničkog pomoćnog osoblja, što ima da znači, da čuvar
šuma vrši isključivo čuvanje povjerenog mu rajona, dočim sve ostale
dužnosti: doznaku stabala, premjer, pošumljivanje, tehničko izvršenje
odnosa servitutnih ovlaštenika itd. da vrši naročito u te svrhe postavljeni
šumsko tehnički pomoćni personal.


Sve ovo što smo iznjeli, vitalni su uslovi za egzistenciju naših lugara
od čije energije i ispravnosti vršenja službe ovisi u mnogome očuvanje
i regeneracija naših šuma.


PRINADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ČINOVNIKA.


Uredbe o smanjenju prinadležnosti od 19 septembra i 25 oktobra
pr. god, teško su pogodile velik broj naših članova. Po\´odom tih uredaba
Uputili smo predstvaku g. Ministru šuma izlažući, kako su te uredbe n epr
a vične , jer naročito teško pogađaju ekonomski slabe; one osim
log´d štetno djeluju na brak i porodicu, jer je državni činovnik
izgubio utoliko više, što mu je veća porodica.


14