DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1936 str. 90     <-- 90 -->        PDF

IZ UDRUŽENJA


ZAPISNIK


60. (XV.) Glavne redovne godišnje skupštine Jugoslovenskog šumarskog udruženja,
koja
je održana u Zagrebu dne 3. i 4. septembra 1936. godine u bijeloj dvorani Novinarskog
Doma.


Otvaranje skupštine.


Dne 3. septembra u 10 i .4 prije podne otvara pretsjednik Dr. Josip Bal en
skupštinu. Pozdravlja izaslanika Nj. Vel. Kralja sudskog pukovnika Mladen a T om
i ć a. Moli ga, da bude na najvišem mjestu tumačem duboke odanosti i vijernosti
jugoslovenskih šumara, koji će uvijek raditi za Kralja i Otadžbinu. (Nastaje dugotrajno
pljeskanje uz usklike »Živio Kralj«) Predsjednik zatim predlaže, da se ddašalje Nj.
Veličanstvu slijedeći brzojavni pozdrav, što skupština prima burnim odobravanjem:


Njegovom Veličanstvu Kralju Petru 11. — Beograd.


Jugoslovenski šumari sakupljeni na svojoj 60. godišnjoj skupštini u Zagrebu mole
Vaše Veličanstvo, da izvoli primiti izraze duboke podaničke odanosti i vijernosti.
Da živi Vaše Kraljevsko Veličanstvo!
Da živi uzvišeni Kraljevski Dom Karađorđevića!


Predsjednik Dr. Bal e n.«


Predsjednik zatim pozdravlja Ministra šuma i rud. g. ing. Đur u J a n k o v i ć a.
Naglašuje, da je on prvi Ministar šuma, koji je šumar. Zahvaljuje mu na dosadanjem
radu i moli za zauzimanje, da se stručni problemi što povoljnije riješe.


Dr. Josip Balen zatim pozdravlja g. Dr. Viktor a Ružica , bana Savske banovine.
Problemi šumarstva su u toj banovini veoma važni. Moli ga, da tim problemima
posveti svoju punu pažnju. U svom daljem govoru pretsjednik pozdravlja dekana
Poljoprivredno-šumskog fakulteta u Zagrebu g, Dr. ing. M. uračanina , pozdravlja
zastupnika gradske općine gosp. podnačelnika Kaufmanna . Izražava zahvalnost
Gradskoj općini na gostoprimstvu.


Predsjednik zatim pozdravlja izaslanika bratskog čehoslovačkog šumarskog udruženja
gosp. docenta Dr. ing. Anton a Pfeffera : »Sa Čehoslovacima nas vežu
tolko ´ijepe i plemenite veze bratstva i saradnje. Molimo Vas, ponesite braći Čehoslovacima
naše iskrene pozdrave!«


Toplim riječima predsjednik zatim ističe potrebnu saradnju izmedju šumara, agronoma
i veterinara, pa pozdravlja izaslanika Udruženja inžinjera i arhitekata gosp. prorektora
ing. Stipetića ; Udruženja jugoslovenskih agronoma g. prof. Dr. Poštić a
i Jugoslovenskog veterinarskog udruženja višeg savjetnika g. Dr. D e v i d e a. Pozdravlja
izaslanika Društva hrvatskih književnika g. Dr. B o n i f a č i ć a, te članove obitelji
pok. Kozarca i Kesterčaneka.


U produženju svog govora predsjednik je rekao slijedeće: »I ovogodišnji naš zbor
održavamo u vrijeme, kad je u svijetu mutno obzorje. Držim, da se nećemo varati, ako
kažemo, koliko se´ teško mogu odrediti išta stalnije konture budućih oblika socijalnoga
i gospodarskoga života u svijetu. Mutni oblaci, koji su specijalno Europu zastrli posljednjih
godina, danas se sve više skupljaju. Malo ima svijetlih tačaka, koje bi nam davale
garanciju, da će biti stabilnosti — prije svega u gospodarskom životu — na kojoj bi
se mogao izgradjivati odredjen sistem ekonomisanja. Sve pokazuje, da se svaki čas
mijenjaju utjecaji od kojih zavisi čitav naš javni život, a prije svega socijalni i gospodarski
život naroda.


676