DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1936 str. 87     <-- 87 -->        PDF

koliko godina pre navršetka obrta počne smolarenje, koje se završava sečom dotične
sastojine, pošto istekne vreme1 obrta. Smolarenje »na živo« vrši se´ dakle u glavnoj
sastojini. Zato ovaj način smolarenja daje dve koristi: drvo se ostavi da se slobodno
razvija i dobija u visini i debljini, odnosno u masi, te se stabla i posle smolarenja
mogu (ali samo za izvesne Sortimente) i u tehničku svrhu iskoristiti. Znači, dobija se
smola, a donekle i tehničko drvo. Drugi je način smolarenja, smolarenje »na mrtvo«
(a mort), koji se primenjuje na proredni materijal t.´j. na ona stabla, koja će se kroz
izvesno vreme proredom ukloniti i to na nekoliko godina pred seču. Ovaj se drvni
proredni materijal upotrebljava skoro isključivo za gorivo, dok gornji, kao što je napomenuto,
i za tehničku upotrebu. Postoji i treći način smolarenja; on je na sredini
između prvog i drugog; zove se »crpljenje« (l´épuisement). Ovaj se način rede upotrebljava;
to je u stvari mešavina smolarenja »na živo« i »na mrtvo«.


!


........./..... ´VHMr "%>» ´´ *
**


SI. 4. Land: Mlada šuma s prošekom (Foto: M. Popović)


Primorski bor (Pinus Pinaster), koji sačinjava šumu na Landu, vrsta je koja
zahteva mnogo svetlosti i vazduha, tim više što su pesak duna i tlo pustara siromašni
u raznolikosti mineralnih sastojaka i obilju organskih hraniva. Šuma se tretira kao
regularna šuma. Pošumljavanje se vrši (odnosno regeneracija) provađanjem čestih intenzivnih
proreda, kada se podmladak tek pojavio. Između četvrte i dvadesetpete godine
praktikuje se, i to najčešće sa strane privatnih vlasnika šume, 3—6 proreda takozvane
»prorede na sekiru«, jer ta stabla odnosno sastojine nisu iskorišćavana smolarenjem.
U toku sledećih godna, ostala stabla, pošto su dostigla dimenzije, biće iskorišćena
smolarenjem pre no što budu posečena. Na ovim se stablima primenjuje smolarenje!
»na mrtvo« ili »crpljenje«. Na stablima budućnosti, ili kako ih zovu »pins de
place«, smolari se »na živo«, čim dostignu određene dimenzije, u principu 1,05 m
obima u visini čoveka, u državnim šumama izuzetno 1 m a čak i 0,90, u izvesnim
serijama u blizini mora, gde je vegetacija spora. Smolarenje »na živo« vrši se dg
onog vremena, do one godine do koje je određena regeneracija,


673