DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1936 str. 86     <-- 86 -->        PDF

lene boje i čujemo njegovo šuštanje, da nas trza iznenadni šum iz bujnih žbunova,
da nam razdragane ptice pevaju svoje pesme, da čujemo klepetušu o vratu nekog
snažnog ovna ili dozivanje ovčara.. . naviknuti na šumu punu života, nama je bilo
teško na duši, kao da smo prolazili kroz groblje, jer Land je tišina, koja se sleva u
mrtvilo, nigdje živog stvora, ni jedne ptice, ni jednog insekta, p´u bar da smo videli
crva ili mrava! Ni drveće ni šiblje nije veselo. Sve kao da je pognulo glavu, ćuti i trpi
svoju sudbinu. Učinilo nam se, kao da su borovi ljudi, koji su prognani u ovu pustinju
nezaslužno da ispaštaju. Iznureni su i zakržljali, jer im se snaga neprestano crpe, a kad
im se sva nemilosrdno oduzme, seku se, uništavaju se, baš kao i čovek što se odgurne,
kad više nije potreban. A borovi i dalje žive na ovom pustom mestu, pod usijanim
suncem i čekaju čas, pošto im iz utrobe izvade ono što vredi, da se zamahne sekirom.
Koračamo mučno, noge nam upadaju u sitan, kao kukuruzovo brašno, pesak. Odozgo,
kao usijano olovo, sunce peče i polako klizi niz belxasto belo nebo. Žurimo se da se
popnemo na »tramvaj« da produžimo putovanje´ kroz ovaj tužni kraj.


Ipak šuma na Landu egzistira. Rečeno je, podmlađivanje se vrši prirodnim putem
i samo u retkim slučajevima popunjavaju se prazna mesta veštačkim putem. Za ovaj
neredovan poslednji slučaj postoji jedan mali rasadnik sa svega nekoliko hiljada strukova
(si. 4).


Pored drva za gorivo, druga glavna i važna korist, koja se dobija iz šume sa
Landa, je smola. Smolarenje se u Francuskoj vrši na racionalan način u velikoj razmeri;
čitave se šume podižu u tu svrhu.


Princip smolarenja je u tome, da se u deblu napravi oruđem jedan mali usek,
iz kojega bi mogla da curi smola. U Francuskoj se upotrebljava od šezdesetih godina
prošloga veka sistem Hygles. Taj se sistem sastoji u tome, da se u deblu drveta načini
uzdužna rana takozvana »care«, iz koje počne da teče smola u zemljani sud podmetnut
ispod rane (si. 5). Smola teče u ovaj sud preko olučenog lima od cinka.
»Care-i« se periodično osvežavaju i obnavljaju; rana se tokom vremena zaseca i penje
uz stabla, naviše, i ima kopljasti oblik. Ovakvo sasecanje zove se, po svom izgledu,
»la pique« (koplje). Pik-ovi se u principu prave jedan put nedeljno. Sakupljanje smole,
zvano »amasse«, vrši se pfet do šest puta nedeljno. Ide se od stabla do stabla i u jedan
naročiti veći sud, može biti drveni, isipavaju se zemljani sudovi, koji imaju oblik male
saksije´ za cveće, a u koje je smola iscurila, jer su bili priljubljeni uz stablo, ispod
zaseka rane. Zatim se ovi drveni sudovi nose i sipaju u veliku metalnu burad (kao bure
od benzina), koja se najzad transportée u fabriku za preradu smole. Ova se fabrika
nalazi na Landu, na kraju šume. Instalacija i uređenje nije najmodernije, ali se ipak
dobija odličan kvalitet kalofoniutna i terpentina. »Care-i« se prave u vremenu od četiri
godine zaključno; na kraju četvrte godine dostigne se maksimalna visina od 3 m. Godišnje
dimenzije su sledeće:


1 god. visina 0,60 m srednja širina 0,09 m
2 god. „ 0,65 m „ „ 0,09 m
3 god. „ 0,85 m „ „ 0,08 m
4 god. „ 0,90 m „ „ 0,06 m
3,00 m


Ima tri načina smolarenja, koji se međusobno ne razlikuju po principu. Baš naprotiv
on je kod svih vrsta smolarenja, uopšte, isti. Oni se razlikuju po vremenu kada
smolarenje počinje, po materijalu, na koji se smolarenje primenjuje, i po intenzitetu.
Prvi je način smolarenja »na živo« (a vie) i on se sastoji u tome, što se drvo ostavi
duže vremena neiskorišćeno, da se slobodno razvija, da nesmetano raste i tek na ne


672