DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1936 str. 85     <-- 85 -->        PDF

Iz šume sa Landa dobivaju se dve glavne koristi: drvo za gorivo i smola. Godišnja
proizvodnja, pre današnje ekonomske krize, cenila se sa celog ovog pošumljenog
regiona na 3,000.000 m:l drva za gorivo, i 125,000.000 lit. smole. Da bi se ovi produkti
šume izneli i bacili na tržište , potrebno je bilo da se izrade transportna sretstva. Šumski
putevi su isključeni zbog peska. Zato su morali sagraditi takozvani »Šumski tramvaj
«; to je transportno sretstvo slično šumskoj željeznici, samo manjeg transportnog
kapaciteta, jer je pogon, koji se dobija od gasa, slabiji. Pruga je konstruisana 1905
godine, dugačka je 32 km, jednostruka je, na pojedina mesta grana se u dva kraka
radi ukrštavanja; širina pruge je 0,70 m (si. 2). Rede se upotrebljava ovaj »Šumski
tramvaj« za transport materijala u većoj količini, jer se ne rentira, te se u mesto toga
upotrebljava konjska snaga: po dva ili po potrebi više konja upregnu se i vuku specijalna
kola, koja su slična malim otvorenim vagonima, često puta samo dva para
točkova vezani su lancem ili raspinjačom, prema dužini debla; gvozdeni točkovi nalaze
se na prugama. Ovakav je transport težak, jer konjima duboko upadaju noge u sitan
pesak, ali zato se točkovi Iako kreću po gvozdenim prugama, a transport je jeftiniji
i materijal se u većoj količini izvozi.


SI. 3. Land: Prirodni podmladak (Foto: M. Popović)


Vrlo je interesantno, kako se podmlađivanje vrši prirodnim putem. (si. 3). U prvi
mah ko bi to rekao! Kada se naplodi tlo i kada izžjika podmladak, izvrše se prorede,
takozvane »prorede na sekiru« (»éclaircies a la hache«) i time se stvori mogućnost
da se podmladak slobodno razvija, jer mu se´ načini prostor i pusti više svetlosti. Ovaj
se proredni materijal odmah transportuje kao gorevno drvo, jer on nije za drugu upotrebu,
pošto je stablo izdubljeno zbog smolarenja i time uništena njegova tehnička
vrednost. Može ipak da se upotrebi za izradu sanduka za pakovanje predađene smole,
za transport južnog voća, daščice za parket (rede), za pragove pruge, koja prolazi
kroz Land i druge neke neznatne izrađevine.


Prolazeći kroz Land, kroz ovaj ogromni peščani teren, obujmilo nas je neko
naročito osećanje, pošto smo naviknuti da, koračajući kroz šumu vidimo lišće žive ze


671