DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1936 str. 81     <-- 81 -->        PDF

parno na tlo; pod nogama nam škripi pesak — to nam daje znak da smo na čuvenom
apsolutno peskovitom terenu, koji je ipak zastrt lepom borovom šumom: da smo na
Landu. ,


Land je klasičan primer u šumarstvu, da može i na samom pesku da se podigne
šuma i da se od nje dobijaju redovni šumski prihodi. Land je primer, da je šumarstvo
koliko veština toliko i nauka, jer treba znati uslove i okolnosti, u kojima može da. vegetira
jedna biljna asociacija i treba umeti da tu b´ljnu asociaciju održavamo i da iz
nje, bez ikakvih rdjavlh posledica po njen opstanak, vučemo redovne koristi. Land je


iw»


SI. 1. Karta Landa.


dalje dokaz ljubavi prema šumi, dokaz svesti o važnosti šume, volje za rad, strpljenja U
poslu. Verujemo, da jedan obrazovan šumar mora da ima široke pojmove o šumarstvu
i obilni vidokrug; zato mislimo, da našoj šumarskoj javnosti neće biti na odmet, ako
progovorimo i o terenu Landa i o njegovoj šumi na osnovu podataka, koje smo prikupili
na licu mesta i svojim očima videli i proverili one činjenice, koje nama izgledaju
malo verovatne i mnogo čudnovate.


Land je, kao što sam već napomenuo, apsolutno peskovit teren, koji zaprema
površinu skoro 900.000 ha. To je jedan ogroman nanos peska sa obale Atlanskog okeana;
nalaze se delimično močvare i pustare. Land se nalazi u trouglu reke Oarone´ (sa
severoistocne strane), reke Adure (sa jugozapadne) i Atlantskog okeana sa istočne
strane (si. 1). Ovaj région bio je nekad pust. To i samo ime Landa kaže (la lande


667