DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1936 str. 112     <-- 112 -->        PDF

africana, Clematis balearica, Coronilla juncea, C. pentaphyloides, Rhamnus pusilla, Buxus
balearica, Erica scoparia, Lavandula Špica, L. latifolia, Thymus vulgaris, T. nitibus
i dr.


U trećem poglavlju razgrađena je teritorijalna bjljno-geografska
razdioba mediteranske flore. U tome pravcu razdijelio je autor
Italiju u 6 biljno-geografskih zona. Pojedine zone razdijelio je nadalje na okruge´.


U četvrto m poglavlj u predočen je kraći topografski pregled Italiije. Tu
su prikazani klimatski, orografski i hidrografski odnosi. Klimatske prilike obrađene su
ukratko po zonama (alpska zona, područje rijeke Pada, tirensko-ligurska, jadranska
i unutrašnja zona, te inzularna izona).


Uz tekst dodan je opsežan popis biljno-geografske literature za
Italiju i susjedne zemlje. Taj popis zaprema 30 stranica.


Na kraju knjige dodano je 30 originalnih autorovih biljno-geografskih
karata . Tu se nalaze´ karte o granici mediteranskog područja po Engler u i Gil-
g u, A. Fi ori-u, te A d a m o v i ć u, pa karte biljno-geografskih zona, izrađene prema
Adamovićevo j razdiobi. Na posebnim kartama prikazano je rasprostranjenje
vrsta: Pinus Cembra, Pinus Pinea, Picea excelsa, Larix europaea, Abies alba, Abies
nebrodensis, Quercus Farnetto, Fagus silvatica, Quercus Aegilops, Quercus Aucheri,
Quercus coccifera, Alnus cordata, Quercus suber, Quercus trojana, Ouercus Hex, Pinus
Heldreichii, Pinus Pinaster, Pinus halepensis, Pinus nigra, Pinus silvestris, Pinus montana,
Juniperus Oxycedrus, Ephedra nebrodensis, Platanus orientalis, Laurus nobilis,
Rhus coriaria, Olea europaea, Castanea sativa i dr. U tim kartama obuhvaćena je
cijela Italija sa Sicilijom, Sardinijom i Korzikom, te naša jadranska obala.


Ing. Milan A n i ć


PREGLED ČASOPISA


Forstwissenschaftliches Centralblatt, 1933. Heft 23 — J.
Lautenbach : Rasse oder Standortsform. (Rase ili forme uslovljene stojbinom). —


L.
Witzgall : Naturam si seque´mur ducem . .. (Svršetak).
Hft 24 — Dr. Vorreiter : Beitrag zur Technik des günstingsten Holzverschnittes.
(O najpovoljnijem presjeku.) — F. Lautenbach : Rasse oder Standortsform.
(Svršetak.) — Dr. W. Kischendorf : Studie zur Kopecky-Gehrhardtschen
m-, gh- und gf- Linie. (Studia o Kopecky-Gehrhardtovom m-, hg- i gf- pravcu).


1934, Hft 1 — Dr, F. Ko U mann: Bemerkungen über Wesen und Wert des
Holzes. (O svojstvima i važnosti drva.) — Hellwig : Lupinenunterbau. (Potsijavanje
krajne lupine u svrhu popravljanja tla i podizanja nove sastojine.) — Dr. Borchers
: Das Verhalten der Lärche im braunschweigischen Forstamtsbezirk Grünenplan.
(O uspijevanju ariša u području šum. ureda G. u Braunschweigu. Opći pogledi obzirom
na uzgojna svojstva ariša. Iz povijesti o uzgoju ariša. Istraživanja o stojbirskim
odnosima i prihodnoj sposobnosti ariša. Smjernice za buduće uzgajanje ariša.)


Hft 2 — G. Fellmeth : Autosteinbreicher im Forstbetrieb. (Auto za sipnjenje
kamena u šum. gospodarstvu.) — I. S. Melechow : Zur Frage der Natürlxhe.i
Verjüngung der Fichte auf Brandflächen. (O prirodnom pomlađivanju smreke na paljevinama.)
— Dr. Borchers : Das Verhalten der Lärche . . . (Svršetak.)


Hft 3 — Dr. W. Kuhn: Der Frass der Forleule (Panolis flammea) 1929/31
und zeine Folgen im Bayer. Forstamt Heideck. (0 brštenju borove sovice 1929/31 na
području šum, ureda Heideck.) — Dr. F. Ernst : Die bedeutung der Klimaextreme
für den Waldbau im Mitteleuropa. (O značenju klimatskih ekstrema za uzgajanje šuma
u Srednjoj Evrop.)


698
ŠUMARSKI LIST 11-12/1936 str. 113     <-- 113 -->        PDF

Hft 4 — F. Backmund : Ueber Draufholzaushaltung. (0 uračunavanju ovršaka
obzirom na povišenje vrijednosti stabla.) — Dr. W. Kuhn : Der Frass der Forleule
1929/31 . . . (Svršetak.)


Hft 5 —i R. Geiger, M. Woelfle i L. Seip: Höhenlage und Spätfrostgefährdung.
(Visinski položaj i opasnost od kasnih mrazova.) — F. Backmund :
Ueber Draufholzaushaltung. (Nastavak.) — R. Lang : Standort der Lärche im Hils.


(O staništu ariša u Hilsu).


Hef t 6 — Dr. F. Kolmann : Untersuchungen an Kiefern-und Fichtenholz
aus der Rheinpfalz. (Istraživanja o svojstvima borovine i smrekovine iz R.) — F.
Backmund : Ueber Draufholzaushaltung. (Svršetak.) — Dr. E. Buchholz : Die
Eichenholzwirtschaft der UdSSR. (O hrastovim šumama i izvozu hrastovine u UdSSR.)


Hft 7 — R.G e i g e r, M. Woelfle I. Seip: Höhenlage und Spätrostgefährdung.
(Nastavak.) — Dr. F. F reise : Beobachtungen über den Verbleib von
Niederschlägen im Urwald und den Einfluss von Waldbestand auf dem Wasserhaushalt
der Umgebung. (O zadržavanju oborina u prašumi i utjecaju šume na opskrbljivanje
vodom. Opažanja u vez. sa pošumljivanjem u braz. državi Rio de Janeiro.) —


L. Tschermak : Standort der Lärche im Hils. (O staništu ariša u Hilsu. Povodom
članka R. Langa u Heft 5.)
Hft 8 — R. Geiger, M. Woelfle i L. Seip: Höhenlage und Spätfrostgefährdung.
(Nastavak.) — Dr. A. Ebner : Schleppboot e zur Holzbeförderung
im östlichen Canada. (O povlačnim čamcima za otpremu drveta u Ist. Kanadi.) —
Dr. K. Friederichs : Die Kieferneule im Mecklenburg. (Borova sovica u M.)


Hft 9 — He´llwig: Beobachtungen über das Auftreten und die Bekämpfung
der Nonne. (Opažanja o pojavi i suzbijanju smrekovog prelca.) — Dr. K. F ri e deri
chs: Die Kieferneule im Mecklenburg. (Svršetak.) — Dr. Borchers : Nochmals
das Verhalten der Lärche im Forstamtsbezirk Grünenplan. (Još o arišu na području
šum. ureda G.) ; i i


Hft 10 — Dr. A. Ebner : Stehende Rückemaschinen. (O raznim strojevima i
napravama za izvlačenje drva.) — Dr. A. Ebner : Die Tätigkeit des Zivilian Conservation
Corts, (Rad C. C. C.) — Dr. M. D i n g 1 e r: Zur Wildverbissfrage. (O zaštiti
mladica protiv brštenja po divljači.)


Heft 11 — R. Geiger, M. Woelfle i L. Seip: Höhenlage und Spätfrostgefährdung.
(Nastavak.) — W. Hohenadl : Holzmessung und Holzforschung. (Mjerenje
drva u vezi sa njegovom kvalitetom.) —i Dr. L. Hauska : Neue Gesichtspunkte
für die Bestimmung von Höchststeigungen, massgebenden und unschedlichen Steigungen
auf Strassen mit Fuhrwerksbetrieb. (Novi pogledi o određivanju najvećeg neškodljivog
uspona na cestama za kolni saobraćaj.) — Dr. Rei n hold : Die Papierholzfrage.
(Statistički podaci iz područja industrije papira.)


Hft 12 — R. Lang: Zur Bedeutung der Standortsfaktoren beim Wachtum
der Lärche. (O značenju stojbinskih faktora za uspijevanje ariša.) — Dr. L. Haus ka:
Neue Gesichtspunkte für die Bestimmung von Höchststeigungen, massgebenden
und unschädlichen Steigengen auf Strassen mit Fuhrwerksbetrieb. (Svršetak.)


Hft 13 — M. Seehol z er: Zur Wasserreiserfrage. (O nastajanju živica.)
Dr. F. Ernst : Die Formzah l der Fichte im ihrer Abhängigkeit vom Schussgrad
und Bestandesaufbau. (Oblični broj smreke´ obzirom na sklop i sastav sastojine.)


Hft 14— R. Geiger, M. Woelfle i L. Seip: Höhenlage und Spätfrostgefährdung.
(Svršetak.) — Dr. F. Ernst : Die Formzahl der Fichte im ihrer Abhängigheit
vom Schlussgrad und Bestandesaufbau. (Svršetak.)


Hft 15 — Dr. H. Es c h e n 1 o h r: Wald und Waldwirtschaft auf Formosa.
(Šume i šum. gospodarstvo na Formosi.) — Dr. E. R o h m e d e r: Beobachtungen
über früh- und spätaustreibende Buchen. (Oopažanja o ranom i kasnom listanju buk


699
ŠUMARSKI LIST 11-12/1936 str. 114     <-- 114 -->        PDF

ve.j Ing. K. Schwarz : Klimatische Kennzeichnung des Buchenwaldgebietes änl
Nordostrand der Alpen. (Podaci o klimatskim prilikama područja bukovih šuma na
sjeveroistoku Alpa.) —Dr. A. Ebner : Flösserei auf dem Kolumbiafluss. (Splavarenje
na rijeci Kolumbiji u sjeV.- zap. Americi.)


Hft 16 — Dr. L. Vor reit er: Lignostone, das neue Holzveredelungserzeugnis.
(Lignostone i njegova fizikalna i kemijska svojstva.) — Dr. H. E s c h e n 1 o h r:
Wald und Waldwirtschaft auf Formosa. (Svršetak.)


Hft 17 — J. Köstler: Mathias von Schilcher: 1764—1826, bavarski
šumar. — Dr. K. Manfeld : Das neue Reichsgesetz gegen Waldverwüstung und sein
Vollzug in den deutschen Ländern. (Novi zakon protv uništavanja šuma i njegova
plrimjena u Njemačkoj.)


Hft 18 — Dr. H. Manfeld : Das neue Reichsgesetz gegen Waldverwüstung
und sein Vollzug in den deutschen Ländern. (Svršetak.) ,


Hft 19 — Dr. H. Pechmann : Güteansprüche an das Holz als Werkstoff
und Wege zur Erfüllug der Gütevorderungen im Forstbetrieb. (Zahtjevi na drvo u graditeljstvu
i putevi k postignuću tih zahtjeva u šumarstvu.)


Hft 20 — L. Tschermak : Nochmals »Zur Bedeutung der Standortsfaktoren
beim Wachstum der Lärche.« (Još o značenju stojdinskih faktora za uspijevanje1 ariša.)Dr. H. Pechmann : Gütenansprüche an das Holz als Verstoff . . (Nastavak.)
Hft 21 — L. Tschermack: Zum Gedächnisse Professor Dr. Adolf C i e s1
a r. (Uspomena na život i rad prof. dr. A. C i e s 1 e r a. — L. F a bi r i c i u s : Versuch
zur Vorhersage des Flanzenwachtums mit Hilfe der Wünschelrute. (O proricanju uspijevanja
biljaka na osnovu nalaza vilinih rašalja.) — Dr. H. Pechmann : Güteansprüche
an das Holz als Verkstoff. (Nastavak.)
Hft 22 — Dr. H. P e c h m a n n : Güteansprüche an das Holz als Verkstof.. .
(Nastavak.) — Dr. E. Buc h holz : Neue Probleme der Forstwirtschaft der UdSSR.
(Novi problemi u šum. gospodarstvu UdSSR.)
Hft 23 — J. Papajoannou : Die Temperaturverhältnisse unter Planzenschutzvorrichtungen
in Forstgärten. (Odnosi temperature pod pokrivalima u šumskim
rasadnicima.) — Dr. H. Pechmann : Güteansprüche an das Holz als Werkstoff. . .
(Nastavak.)
Hft 24 — Dr. E. v. Ange r er: Ein physikalischer Nachweis der Erdstrahlen?
(Fizikalno određivanje tokova? Povodom istoimene knjige Dr. P. Dobi era.) — Dr.
L ü p p o-C r a m e r: Ueber den Photographischen Nachweis der sogenanten Erdstrahlen
und die Lösung der Wü nschelrutenfrage durch Dr. D o b 1 e r. (O Dob´erovom
fotografskom određivanju t. z. podzemnih tokova i riješavanje pitanja vilinih
rašalja.) — Dr. H. P e c h m a n n : Güteansprüche an das Holz als Werkstoff.. .
(Svršetak.)


1935, Hft 1 — Dr. E. Roch med er: Wirkung sogenanter Erdstahlen auf die
Massenleistung älterer Fichtenbestände. (Utjecaj podzemnih vodenih tokova na prirašćivanje
starijih smrekovih sastojina. Ovdje su doneseni rezultati autorovih mjerenja
u 47- i 83- god. smrekovoj sastojini, i to na dijelovima ispod kojih su pomoću vilinih
rašalja utvrđenih podzemni vodeni tokovi, te dijelovima izvan takvih tokova. Mjerenja
se odnose na broj stabala, kružnu plohu, srednji promjer i visinu, te promjer najjačeg
i najslabijeg stabla. Rezultati nisu pokazali nikakvih osobitih razlika.) — W. F.


v. Rol s hausen : Versuch zur Vorhersage des Pflanzenwachstums mit Hilfe der
Wdnscheirute. (Povodom članka Fabriciusa u Hft 21 od 1934.) — L. F a b r icius
: Was entscheidet über Ankommen und Fusshassen der natürlichen Verjüngung
und Schirm? (Što odlučuje u pridolasku i o držanju prirodnog pomlatka pod zastorom?
Ovdje su sadržani rezultati pokusa o uspijevanju biljaka pod zastorom. Pokusi
se vrše u Grafraihu i Schwabachu od 1927 g. Promatran je prirodni natet smreke, te
700
ŠUMARSKI LIST 11-12/1936 str. 115     <-- 115 -->        PDF

ručno uzgojene biljke jele jasena i graba. Od svake vrste biljaka b:o je na jednoj
pok. plohi uklonjen utjecaj konkurencije korijenja starih stabala, a na dvije plche dolazio
je taj utjecaj do izražaja. Na plohama gdje je onemogućen utjecaj konkurencije
korijanja, postignuti su kudikamo povoljniji rezultati.) — W. Tischendorf : Fragen
der Massenermittlung. (O poblemima određivanja drvne mase. Povodom Hohenadelovih
dendrometrijskih radova.)


Hft 2 — K. Abetz: f Professor Dr. Heinrich Weber. — D. M. S e e h o 1zer
: Der Spessartwald im Wandel der Zeiten (špesartska šuma u prošlosti.) — Dr.


G. Rei n hold : Ueber Papierholzfragen. (O namicanju drva za produkciju papira.) —
R. Lang : Nochmals »Zur Bedeutung der Standortsfaktoren beim Wachstum der Lärche
« von L. Tschermak. (Odgovor na članak L. Tschermaka, štampan u
ovom časopisu za 1934, str. 661—674.)
Hft 3 — Dr. A. Ebner : Gewinnung und Verwendung gerigngwertigen Holzes.
(O racionanom iskorišćivanju raznih drvnih otpadaka.) — D. M. Seeholzer : Der
Spessartwald im Wandel der Zeiten. (Svršetak.)


Hft 4 — Dr. H. Eschenlohr : Wald und Waldpolitik in China unter besonderer
Berücksichtigung der südchinesichen Verhältnisse. (Kineske šume i šum. politika
s osobitim osvrtom na prilike u južnoj Kini.) — K. Honndorf : Vorratsaufnahme
durch Probeflächen in Thüringen. (Određivanje drvne zalihe pomoću primjernih
ploha u T.)


Hft 5 — Dr.P. Do bi er: Erwiderung auf die Abhandlung von Prof. Dr. Angerer
: »Ein physik. Nachweis der Erdstahlen?« und von Dr. L ü p p o - C r a m er:
»Ueber den photograph. Nachweis der sogennanten Erdstrahlen und die Lösung der
Wünschelrutenfrage«. (Odgovor na članke dr. E. An gérer a i dr. Lđppo-Cra m
er a u Hft 24 za 1934.) — Jul. Wilde : Die Weisstanne, Abies pectinata DC (Syn.
Abies alba Mill.) in der Rheinpflanz. (O jeli u Rheinpflanzu.) — Dr. H. Eschen lohr:
Wald und Waldpolitik in China... (Svršetak.) — Dr. Tschermak: Schlusswort
»Zur Bedeutung der Standortsfaktoren beim Wachstum der Lärche«. (Konačni
odgovor povodom rasprave o stojbinskim faktorima za uspijevanje ariša.)


Hft — 6 H. Eidmann : Das Luftbild als Mittel zum raschen Erkennen von
Frasssschäden forstlicher Grossschädlinge. (Avionska snimka kao sredstvo za brzo
ustanovljivanje šteta od brštenja. — Dr. K. Mantel : Der Vollzug des Reichsjagdgesetzes
im Bayern. (O provedbi zakona o lovu u Bavarskoj.) —F. Hudeczek :
Eine Forsteinrichtungskartei. (Gospodarske osnove u obliku tabela na zasebnim kartonima.)


Hft 7 — Dr. Rohmeder : Zusammenhänge zwischen Baumklasseneinteilung
und Wasserreiserbefall jüngerer Eichenbestände. (Odnos između kvalitete stabala razvrstanih
po Kraftu i pojave živica u mlađim hrastovim sastojinama.) — F. Back mund
: Zur Geschichte´ der Forsteinrichtung in Bayern, (Iz povijesti uređivanja šuma
u Bavarskoj.) — A. Nëmec : Versuche über die Wirkung der Gründüngung auf das
Wachstum der Verschulpflanzen in den Waldbaumschulen. (Istraživanja o djelovanju
zelenog gnojiva na uspijevanje presadnica u šumskim rasadnicima.) — Ing. H.
Schwarz : Klimatische Bedingungen des besten Gedeihens der Buche im westdeutschen
Buchengebiet. (Klimatski uslovi najboljeg uspijevanja bukve u Zapadnoj Njemačkoj.)


Hft 8 — Dr. Seeholzer : Rindenschäle und Rindenriss an Rotbuche im
Winter 1928/29. (Odljuštenje pucanje kore na bukvi u zimi 1928/29.) — F.
Scwerdtfeger : Kleine Beiträge zur Kenntnis der Forleule (Panolis flammea
Schiff.) (Nešto o poznavanju borove´ sovice.) — K. Eckstein : Fangbäume. (O
lovnim stablima.)


701 8
ŠUMARSKI LIST 11-12/1936 str. 116     <-- 116 -->        PDF

Hft 9 — Dr. F. Eid mann: Die Forstwirtschaft in Niederländisch-lndien. (0
šumskom gospodarstvu u nizozemskoj Indiji. U području nizozemske Indije zastupano
je oko 4000 vrsta drveća, koje čine prašume najrazličnijeg tipa. U Srednjo j Jav i
padne za vrijeme kišnih mjeseci po 2500 mm kiše, a u brdskim predjelima, gdje kiši
kroz cijelu godinu, mogu oborine iznositi 7 m. Srednja godišnja temperatura u Buitenzorgu
iznosi 26°C; temperature ispod 23° i iznad 33°C ovdje ne dolaze. — U S u n-
d a-a r h i p e 1 a g u postoji obilje vrsta šumskog drveća. Na Jav i imade oko 700
vrsta koje mogu dosegnut debljinu od 40 cm. — Najlakše indijsko drvo jest Ochroma
lim on en sis, fam. Bombacaceae. Specifična mu je težina 0,15; lakši je, dakle, od
pluta, čija spec. tež. iznosi ca 0,24, ali je gusto i gotovo bez elasticiteta. Jedno od
najtežih indijskih vrsta jest e b a n o v i n a, čija spec. tež. iznosi 1,2 — E u c a 1 i p-
tu s alb a zaslužuje naročitu pažnju kod pošumljivanja, jer raste veoma brzo. U sedmoj
godini dosegne visinu od 24 m. Ochroma limonensis može za 2,5 god.
dosegnuti visinu od 16 m i debljinu do 30 cm. Ebanovina raste osobito na Celebesu, a
siječe se kad je debela 80cm. U toj debljini otpada na njenu skupocjenu srž 40 cm.
Pomenutu debljinu postigne ovo drvo za 100 godina. — Mangrove-šum u čine
značajne tropske biljne zajednice koje dolaze isključivo na ravnim obalama, gdje dolazi
do izražaja utjecaj morske i brakične vode. — Planinsk e šum e počinju kod
500—700 m visine i penju se do 3000 m. U najdonjoj zoni šuma vegetacija je veoma
bujna. Iznad 1200 m nastupa hladnija klima, pa se broj vrsta naglo smanjuje. U visinama
od 2000—2500 m čine često kazuarin e prostrane1 čiste sastojine. — U planinskim
šumama Jave, u visini od 1400—1800 m, uspijevaju neke vrijedne vrste, kao
Altingia excelza, fam. Hamamelidaceae, koja izraste do 60 m visine, a
deblo joj je posve ravno; Magnolia Blume i, fam. Magnoliaceae; S ehima n or
o n h a e, fam. Theaceae; Podocarpus imbricata, fam. Coniferae, te još čitav niz krasnih
hrastovih, kestenovih i orahovih vrsta. Acacia decurrenz je
vrlo značajna zbog visoke sadržine1 30—35%, tanina u kori. — Monsunsk e š u -m
e nalaze se u području monsumske klime, gdje preko pol godine ne pada kiša. Tu
dalazi t. zv. T e a k-š uma, t. j. šuma koju čini Tectona grandis, fam. Verbenaceae.
Ona dolazi u Indiji u prostranim čistim sastojinama. U srednjoj i istočnoj Javi
pokrivaju takve šume oko 800.000 ha.) — Dr. K. Mantel : Die Waldbesteuerung
nach der Steuerreform vom 16 Oktober 1934. (Oporezivanje šuma prema poreznim
reformama iz 1934 g.) — Dr. A. Ebne : Geräte zum Aufarbeiten von Windwürfen.
(Oruđe i naprave kod izrade izvala.)


Hft 10 — Dr. K. Mantel : Die Waldbesteuerung nach der Steuerreform vom
16 Oktober 1934. (Nastavak.) — Dr. Vor reit er: Ueber Sägelmehl und Sägespäne.
(O pilovini i pilanskim otpacima.) — Dr. F. Eidmann : Die Forstwirtschaft in Niederländisch-
lndien. (Svršetak.)


Heft 11 — M. Woelfle: Wald und Windschutz. (Šuma i zaštita šume od
vjetra). — Dr. K. Mantel : Die Waldbesteuerung nach der Steurreform .. . (Nastavak).
— Q. Jaroschenko : Der Einfluss der natürlichen Reinigung des Stammes
von Ästen auf die Bildung des falschens Kerns bei der Buche und einiger ähnlicher
Bildungen bei anderen Holzarten. (Utjecaj prirodnog čišćenja stabla od grana na
stvaranje srži kod bukve i nekih sličnih´pojava kod drugog drveća.)


Hef t 12 — R. Geiger : Gewitter und Forst. (Nevrijeme i šuma). — G.
Jaroschenko : Zur Frage des Einflusses der Bestandesdichte auf das Höhenwachstum
der Buche. (O utjecaju obraste bukove sastojine na rastenje u visinu).
Dr. K. Mantel : Die Waldbesteuerung nach der Steuerreform... (Nastavak).


Heft 13 — H. Lendle: f Richard Lang, profesor univerziteta i pretstojnik
Tloznanstvenog instituta Bavarske stanice za šumska istraživanja. — Dr. J e-
g e 1 : Nutzung und Pflege der Altnürnberger Reichswälder. (Iskorišćivanje i njegq


702
ŠUMARSKI LIST 11-12/1936 str. 117     <-- 117 -->        PDF

vanje drž. šuma u AN.) — Dr. K. Mantel : Die Waldbesteuerung nach der Steuerreform
... (Svršetak). — Dr. E. Krča : Eine Forsteinrichtungskartei. (Odgovor na
istoimeni članak u Hft 6). ´´.-


Hef t 14 — Dr. A. Ebner : Die Benutzung des Waldes zu Zwecken der
Erholung in Amerika. (Iskorišćivanje šuma kao oporavilišta u Americi). — K. H o n ndorf
: Holzvorrat und Hiebssatz. (Drvna zaliha i etat). — Dr. Je´gel: Nutzung und
Pflege der Altnürnberger Reichwälder. (Nastavak).


Hef t 15 — H. Lendle : Untersuchungen über die Einwirkung des Fräsens
und Kaikens auf Waldböden. (Istraživanja o djelovanju vapnenog gnojiva na razrahljenim
šumskim tlima). Dr. Je gel: Nutzung und Pflege der Altnürnberger Reichswälder.
(Nastavak. — Dr. A. Ebner : Die Benutzung des Waldes zu Zwecken der
Erholung in Amerika. (Svršetak).


Hef t 16 — H. Lendle : Unterchungen über die Einwirkung des Fräsens und
Kalken auf Waldböden. (Nastavak). — Dr. Je gel : Nutzung und Pflege der Altnürnberger
Reichswälder. (Svršetak).


Hef t 17 — Dr. J. Jaeschke : Zur Waldgeschichte des Odenwaldes und des
Taunus. (Iz povijesti šuma O. i T.). — H. Lendle : Untersuchungen über die Einwirkung
des Fräsens und Kaikens auf Waldböden. (Nastavak). — Ing. H. Schwarz :
Bestandesverhältnisse und Mischolzarten der Weissesche. (O sastojinskim odnosima
amer, jasena i vrstama koje dolaze s njime u primjesi).


Hef t 18 — Dr. Bauer : Erfahrungen und Vorschläge zur Bekämpfung der
Stechmückenplage in der bad´lsch-pfälzischen Rheinniedrung. (O suzbijanju komaraca
u bad.-pfälz dolini Rheine). — H. Lendle : Unterchungen über die Einwirkung des
Fränses und Kaikens auf Waldböden. (Nastavak).


Heft 19 — Dr. A. Feuerstein: Das Klangholz. (Drvo za glazbala). — G.
Jaroschenko : Die vegetative Fortpflanzung der VogelkirsChe. (O vegetativnom
razmnažanju šumske trešnje. Opažanja iz Transkavkazije). — H. Lendle : Unterchungen
über die Einwirkung des Fräsens und Kaikens auf Waldböden. (Svršetak).


Heft 20 — O. Priehäusser : Beitrag zur Frage der Entstehung der Fichtenrotfäule.
(Nešto o nastajanju crvene truleži kod smreke). — A. Nčmec : Der Einfluss
von Waldfeldbau auf die physikalischen und kemischen Eigenschaften der Waldböden.
(O utjecaju šumsko-poljskog gospodarenja na fizikalna i kemijska svojstva
šumskih tala).


Hef t 21 — F. Backmund : Ziele und Aufgaben der forstlichen Vermessungslehre.
(Cilj i zadaća šum. geodezije). — A. Nčme c : Der Einfluss von Waldfeldbau
auf die Eigenschaften der Waldböden. (Svršetak).


Ing. Milan A n i ć


LIČNE VIJESTI


Unapređeni su:


Ja gro vic inž. Svetozar, viši šum. savjetnik 4 grupe 2 stepena za višeg savjetnika
4 grupe 1 stepena kod odsjeka za šumarstvo Kr. banske uprave u
Zagrebu;


R i h t a r ing. ć i r i 1, šum. savjetnik 7 grupe za savjetnika 6 grupe kod sreskog
načelstva Celje;
Kend a Fran , podšumar 8 grupe II. klase za podšumara 7 grupe I. klase kod sreskog
načelstva u Kranju sa sedištem u Radovljici,


703
ŠUMARSKI LIST 11-12/1936 str. 118     <-- 118 -->        PDF

Postavljeni su:


S a v č i ć inž. Miloš , za šum. pristava 8 grupe od Direkcije šuma imovne općine
Nova Gradiška, k šum. upravi u Arandjelovac.
Premješteni su:


K o 1 a k o v i ć inž. R a g i b, šum. pristav 8 grupe od šum. uprave Arandjelovac k
šum. upravi Valjevo;
P a š a 1 i ć inž. Julije , šum. pristav 8 grupe od sreskog načelstva Veles k Kr.
banskoj upravi u Skoplje;
Veličković Dragoslav, 8 grupe šum. činovnik kod sreskog načelstva Pirot
k šum. otseku Kr. banske uprave Niš;
Pre mužić inž. Andrija, inspektor Min. šuma 3 grupe od Kr. banske uprave
Sarajevo k Odelenju za vrhovni šum. nadzor Min. šuma Beograd;
Slanin a inž. Franjo , šef šum. uprave Derventa za višeg pristava kod Kr. banske
uprave šum. odseka u Niš;
Res Koriti ć inž. Vladimir, savjetnik Dir. šuma 5 grupe iz Gline k direkciji
šuma imov. opć. brodske u Vinkovce;
U z e 1 a c inž. Petar , šum. savjetn:k 6 grupe, od šum. uprave Banova Jaruga, k
Direkciji šuma I. banske imovne općine u Glini;
F 1 e g 1 inž. Š i m u n, šum. viši pristav 7 grupe od Dir. šuma brod. imov. općine iz
Vinkovaca k šum. upravi u Banovu Jarugu;
Djundjerski Jovan, podšumar 9 grupe od direkcije šuma k šum. upravi u
Apatin;
L u 1 i ć inž. Stjepan , šum. pristav 8 grupe od sres. načelstva iz Zlatara k sreskom
načelstvu u Ivanec.


IZ ADMINISTRACIJE


KRALJEVSKA BANSKA UPRAVA SAVSKE BANOVINE ZAGREB.
Broj 14.243/7 — 1936. Zagreb, 23. septembra 1936.


Predmet : Takse naplata na molbi, kojom se


tragi očitovanje susjednog ovlaštenika lova radi


odstrijela jelena, srnjaka itd.


1. Sreskim načelstvima 1—69
2. Gradskim poglavarstvima 1—19
3. Kr. direkciji šuma 1—3
4. Direkciji šuma imovne općine 1—9
5. Inspektoratu za pošumljenje krša i goljeti — Senj
6. Plemenita općina Turopolje — Velika Gorica
7. Privremena drž. uprava expropriiranih šuma —i Delnice
8. Finansijalno odjeljenje VII. kr. banske uprave — Zagreb
9. Referentima za šumarstvo kod šumarskog odsjeka — Zagreb
10. Savez lovačkih udruženja savske banovine — Zagreb, Radišina ulica broj 2.
11. Jugoslovensko šumarsko udruženje Zagreb, Vukotinovićeva ulica broj 2.
12. Upravi drž. dobra Belje, Topolovac kraj Siska.
Naredbom g. bana savske banovine broj 5173/7 — 1935. naređeno je, da svaki
vlasnik izlučenog ili zakupnik općinskog ili privatnog lovišta mora tražiti od kr. banske
uprave posebnu dozvolu, ako želi loviti medvjede, muflone, jelene, srne i divokoze,


704
ŠUMARSKI LIST 11-12/1936 str. 119     <-- 119 -->        PDF

Toj molbi prema citiranoj naredbi dužan je svaki molioc priložiti i očitovanja svih
vlasnika i zakupnika susjednih lovišta, kojim očitovanjima isti izjavljuje, da li sa njihove
strane stavljaju kakove prigovore izdanju dozvole za odstrjel.


Ta očitovanja zakupnika ili vlasnika susjednih lovišta imaju dakle svrhu, da se
ne bi prekomjerno ubijala divljač koja također prelazi iz njihova lovišta u lovište onog,
koji moli dozvolu za odstrjel. Ta očitovanja oni izdaju u svrhu zaštite svojih interesa.


Kao vlasnici susjednih lovišta često se pojavljuju i državni erar (Kr. direkcije


šuma i kr. šumske uprave) i krajiške1 imovne općine.


Ovi su kao susjedi dužni također dati takova očitovanja jer tim zaštićuju interese


države ili imovne općine.


Međutim se1 događa, da neke kr. šumske uprave traže od onog, koji od njih
potražuje takovo očitovanje, naplatu takse iz Tar. broja 1 i 5 zakona o taksama U ]
na molbu i na očitovanje.


Obzirom na gornje, kao i na ispravnu primjenu propisa zakona o taksama zatraženo
je tumačenje Ministarstva finansija, odjele´nje poreza, koje je svojim rješenjem
od 13. septembra 1936. broj 29.220/1936. dalo slijedeće tumačenje:


»Molioci, koji traže takovo očitovanje nisu dužni takove takse naplatiti, jer se u
ovom slučaju kr. direkcija šuma, kr. šumske uprave, direkcija šuma imovne općine
i njezine šumske uprave — ne pojavljuju kaoi nosioci ili predstavnici vlasti, već kao
predstavnici državnog erara odnosno movne općine u privatno-pravnom odnosu, dakle
kao svako drugo privatno lice i jer se takova očitovanja traže po nalogu upravne vlasti,
a u njihovom vlastitom interesu.«


OGLAS


»Jelove sadnice (Abies pectinata) 5 i 6 godišnje prodaje1 pri narudžbi:


a) do 10.000 komada po cijeni Din 120.—


b) od 10.000 komada na više po Din 110.—


Za svaku 1000 komada franko željeznička stanica Rajhenburg ili Sevnica.


šumarski ured vlastelinstva Planina kod Sevnice.«


Broj 12669/36.


OBJAVA LICITACIJE HRASTOVE I BUKOVE ŠUME JUŽNI PSUNJ.


Dne 23. decembra 1936 god. u 11 sati pre podne prodavače se u kancelariji
potpisane direkcije šuma putem javne ofertalne licitacije 3742 hrastova i 540 komada
bukovih stabala u seči Južni Psunj odel. 6. Isklična cena Din 972.057.—. Vadij 5%
polaže se na kasi potpisane direkcije do 10 sati dana licitacije. Valjano taksirane ponude
primaju se do 11 sati. Naknadne i telegrafske ponude ne važe. Pobliži uslovi
mogu se saznati kod direkcije i dobiti poštom uz ce´nu od 30 dinara.


Vinkovci, dne 14 novembra 1936 god.


Kr. direkcija šuma.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1936 str. 120     <-- 120 -->        PDF

Industrija oružja


ßorovnih: i Vrbanić


Zagreb, Jurišićeva 9 Kod Glavne pošte


Telefon 59-99


Preporuče svoj cij. gg. lovcima svoje prvorazredne puške, pištolje i sav lovački pribor
PREUZIMAMO sve u puskarski zanat zasijecajuce popravke oružja te izvršujemo
iste najsavjesnije. — Izrađujemo lovačke puške po specijalnim
narudžbama. — Prodajemo najsolidniju lovačku municiju. — Dajemo savjete
i informacije u pogledu lovačkog oružja.


Preuzimamo prepariranfe razni!) životinja


Šumska Industrija


FILIPA PEUTSCHA SIHOVI


Vrhovieva ulica 1 ZAGREB Telefon broj 30-47


Parna pilana u Turopolju


Export najfinije hrastovine. Na skladištu ima velike količine potpuno suhe
hrastove gradje svih dimenzija.
Utemeljeno godine 1860. Utemeljeno godne 1860.


Uprava gospodarstva i šumarstva


KRNDIJA
KRNDIJA
NAŠICE, SLAVONIJA
GOSPODARSKA I ŠUMARSK A Proizvodi i eksportira svekolike
INDUSTRIJ A D. D. U ZAGREBU gospodarske i šumske proizvode


706
ŠUMARSKI LIST 11-12/1936 str. 121     <-- 121 -->        PDF

Domaća stručna djela iz područja šumarstva


S


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
133.
Ime autora


....
... ........
........


Dr. Levaković
Antun


Dr. Nenadić
Djuro


Dr. Ugrenović
Aleksandar


Ing
Ružić Ante
Hufnagl-VeseliMiletić


..... M. JOB.


Dr. A. Petračić


ing.


V. Mihaldžić
Dr. J. Balen


n


.


0


Dr. Balen —
Dr. Sagadin


Dr. Đ. Nenadić


m


m


Dr. Ugrenović


n


»


n


»


Veseli D. Drag.

*


1*


m


m


»


w


m:
»
Naslov knjige


„.... . .... ........ y
.........."


»Dendometrija«


»Računanje vrijednosti
šuma«


»Pola stoljeća šumarstva«


»Zakon o šumama«
(projekat iz g. 1924)
»Praktično uređivanje
šuma«


....... .. ........
......... y ......
Uzgajanje šuma, 1. dio


U. dio
, Tablice za obračunavanje
njemačke bačvarske robe


»0 proredama«


»Naš goli Krš«


Prilog posnavanju naiih mediteranskih
iuma


Pogledi na iumarstvo Bugarske


»Zakon o šumama«


Uređivanje šuma«


»Osnovi šumarstva«
»Šumarski kalendar«
»Zakoni i propisi o šumama


i pilanama«


Iskorišćavanje šuma I.


Iskoriicavanje iuma U.
Tehnologija drveta
Iskoriicavanje iuma III.
Tehnika trgovine drvetom I


Iskoriicavanje iuma IV.
Tehnika trgovine drvetom II.


Uzgajanje Suma
1


H


M ....... ....


....... ....


M .............


3


M


u


a .........
inB


Lovstvo i ribarstvo


Šumarska botanika


Kađenje ćumura u nspr. žežnicama


Sist. i nazivlje i. drveća i grmlja


HosJecH. ..... o ...... ..... .
...........


Suienje naiih Set. iuma


Knjiga se nabavlja kod


.... .... ......
...... ..............
... 2


....., ......., .......
....... 52.


pisca, Zagreb, Vukolinovi


ćeva 2


pisca, Careialca (kraj
Bjelovara)


pisca, Zemun. Karađorđeva
9.


»


m


.


Tiskara Narodnih Novina,
Zagreb


pisca, Zagreb, Vukotinovlćeve
ul. broj 2.


m


m


Tipograf Ja d. d- Zagreb


0.
Dan« Tomtčlć, Zagreb,
Tehnički fakultet
m m


m m


m m


pisca, Sarajevo, Bolničke 15


m


´ m


m
m


m


V


pîsca, Sarajevo, Bolnička J5


m


* *


.


Cijena Je knjizi
Din 1« *!ud-


Din


,0-j


članovi
70
neelan.
100


članovi
70
nečlan-
KO


200"


50-20´
60-100-


140-


50-


50-


115


50-


50-


50-


150´


80-25´
120-80-150-
150-
150-članovi
SO
nečlan.
70


članovi
50
nečlan.
70


40-


120-


6020


70-


100-


100-


100--


Rasprodano. Priprema
se novo
prošireno izdanje


30


Rasprodano


Rasprodano


40-


30-


25


15-


10-


15-


10-


25


35´25-
2012´8128-

ŠUMARSKI LIST 11-12/1936 str. 122     <-- 122 -->        PDF

a
Cijena je knjizi
Ime autora Naslov knjige Knjiga se nabavlja kod
za atud.
Din


H
Din


...., ......., ......


34. ..... .........
......... ....... ...... ....... 25 . ......, Ha-50—
..... ...., ........... ...


šumari


Dr.
M. Marinović Privredni značaj lova u pisca. Beograd, Južni bule-i lovci


35.
60—
Jugoslaviji
var2S


40—


...... ..... y .......... .
.....


36. *» L »# ......... ...... .....
...... ... ......... 10— 5 ....
.......
*


šumari


37.
Šumsko privredna pisca, Beograd, jušni bule250
#
»
300—


geografija var 25
u 4 mj.


rate


Cty


..... ......... ..... .......... .. r. Cr. ......, ......., 70*— ...»


33.
......
............ 18


60—
.... .... . ......... ....., ......, ......


39.
30—
.... ........ ...... .... ......
. Fritz Fink Kubični sadržaj klada Drvolriac, Zagreb, Praška 6 45—
Ing. I. čeović Lovački kalendar pisca, Zagreb, Radišina 2 25— 20—


u.
....... ........, .....,


42. .>. .......
....... ...... 70—
..... ..... 11
...... ....... ......... ....


43.
30—
» . ... ......... .......
m
44 M » .......... ........ .... » lo45-
... .... .. .......


..... ...... ua ......... ..-....., ....... ............
...... ........ ....


is


46.
Ing. S, Alađarević Naše šume Pisca, Zagreb, Pelmolićeva (8 ir —
..... ............... ...... ....
47. .... C. ....... ......... ....... .......
......, ....... 25´ -20—
(. S .... 1:700.000) ............ ....
.... ......... . «...... y .....


48. »f1 i»
. 20— 15—
a .... sa .....


Šumsko gospodarstvo imovnih


49. t »t opsttna (1919—1931 g.)
m 120— 100Pokretna
poljoprivredna izložba
sa >» >* i Mcola (s naročitim osvrtom na .^ 15—
šum. dao izloibe)


i)l. »
Kratke pouke iz šumarstva m 20— lo


i
tag. J. Borošić Zbornik šumarskih zakona


52.
60—
tag. R. Sarnavka i propisa
Beograd. Ministarstvo iuma


53.
tag. J. Borošić Šematizam I status {um. osoblja * 50—
Sum. odsjek Kr. banske
54. tag. J. Miklavžić
Ktnetsko gozdarstvo 8—
uprave Ljubljana
tag. V. Novak O Urejanju gospodarstva z gozdi . 30—


Tiskara Narodnih Novina


56. Dr. M. Zoričić
Tumač zakona o lovu 95—
Zagreb
..... ...... .... Ö. ......,


57.
10—
T. ........ (...... c ....) ......., .... ..
H. ....., . ......
.... .........,
58.
6—
.. .......... (...... . ....) ......, .... ....


»Površine pojedinih ne-Drvotržac


59.
Fritz Fink 20— lo—
obrubljenih dasaka Zagreb, Praška 6
»Preračunavanje


60.
» 5— 4—
engleskih stopa i palaca«
»Površine srednjača«


61.
* 20— 16—
.-»:-´ :


(Centreplanks)
Kubature popruga


62.
25—
it (Frizera)
Bujice (Vodno graditeljstvo 11) Udruženje studenata šum.


63
Ing. V. Setinski 55—


(litografirnno)
Zagreb, Vukotinovićeva 2.


64.
Ing. Viktor Novak Pratika za gazdne poseslnike Kmetijska družba, Ljubljana 6—
..... ..... .... ......, .....,
65.
......... ....... I ... 50—
.. ..........
.... .... ........


Tri rasprave: Pojam šume.
Pojam posednika šume. SO25-tag. Prinudni put. ^~ Kod pisca Beograd


66.
Vojko Koprivnik Zadarska ul. 10 1
Jugoslovanski Lovčevi zapiski.
SO—


cod Ing. Sivic Antona, Ljubljana, 64—


Zbirka lovskih predpisov


67. Šivlc-Znidaršlć
ban. uprava (platno i kanon
z razlago. i prilog za poštu 3 Din) 76—
kod )i>U Vukotinovićeva 2 (knji.


68. Dr. Baien Josip
Josip Kozarac. ja se prodaje u korist podizanja 15—
Kozarcevog spomen-poprsja