DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1936 str. 109     <-- 109 -->        PDF

KNJIŽEVNOST


PROF. DR. ĐURO NENADIĆ: ŠUMARSKO-LOVAČKI KALENDAR ZA 1937 GODINU


Upravo je izišlo iz štampe izdanje ovog odličnog našeg šumarskog priručnika za
1937 god. U njem je dio, koji se odnosi na Uzgajanje šuma, proširen podacima o
potrošku vremena kod raznih kulturnih radnja. Ti će podaci moći dobro da posluže
kod određivanja troškova obradbe šumskog tla, pa sadnje i sjetve. Uz to je ovome
dijelu priključen pruski pravilnik o proređivanju šuma.


U člancima iz »Nauke i života« izložena su razna interesantna pitanja općenitog
značaja, a osim toga i neka važna stručna pitanja. Tako se tu nalaze upute o kresanju
grana na stablima, odnosno upute o svrsi i načinu provađanja toga posla; istaknuti
su blagotvorni utjecaji šume na život našega naroda u prošlosti; prikazan je slabo
razvijeni osjećaj našeg seljaka za čuvanje šume. Govori se tu o prerađivanju drva u
šećer, o dobivanju celuloze iz bukovog drva i si.


U člancima iz nauke, poljoprivrede, zdravlja i dr. sadržana su mnoga zanimljiva
obavještenja i veoma korisne upute.
Kalendar se nabavlja kod izdavača, g. prof. Dr. Đ. N e n a d i ć a, Zagreb, Vukotinovićeva
ulica broj 2, uz cijenu od 25 dinara po komadu.
Ing. M. A n i ć


DR. JOSIP BALEN: JOSIP KOZARAC, O 30-GODIŠNJICI NJEGOVE SMRTI.


Prigodom svoje 60-godišnje glavne skupštine dne 3. i 4. septembra 1936. postavilo
je i otkrilo Jugoslovensko šumarsko udruženje na zgradi Šumarskog Doma u
Zagrebu brončana poprsja dvojici najzaslužnijih naših šumara, pokojnicima prof. Franu
Ž. Kesterčaneku i Josipu Kozarcu.


Tim povodom, a ujedno o tridesetoj godišnjici smrti pronicavog i spremnog
šumara i priznatog realističkog pisca Josipa Kozarca, izdalo je Jugoslovensko šumarsko
udruženje knjigu »Josip Kozarac« iz pera g. ing. Dr. Josipa Balena, profesora poljoprivredno-
šumarskog fakulteta u Beogradu.


Ovo je sada prvi puta, da jedan šumarski stručnjak daje čitavu opsežnu studiju
Kozarčeva stručnog šumarskog, ali i literarnog rada. I jedna i druga strana Kozarčeva
bića ocrtana je i ocijenjena vješto i znalački. Naročito je u studiji dokumentovano
izneseno, kako iz Kozarca kao čovjeka struke, kojoj je svrha, da nauči svoje pripadnike
samostalno promatrati prirodu, izvoditi iz toga zaključke i prema tome podešavati
postupke, postaje izvrstan prirodni i ekonomsko-socijalni naš promatrač, te
konačno stvaratelj i pokretač, čiji život u društvu nije protekao uzalud i neopaženo.
Stoga je studija g. prof. Balena nama šumarima ne samo izvor bogate i potrebne
informacije o jednom znamenitom pokojnom stručnom drugu, već i vanredan podsjet
na društveni zadatak šumara intelektualca.


Gosp. pisac poklonio je rukopis blagohotno Jugoslovenskom šumarskom udruženju
sa svrhom, da se iz prihoda prodaje knjige podmiri trošak za izradu brončanog
poprsja Josipa Kozarca (kiparsko djelo akademskog skulptora Bohutinskog), koje će
Jugoslovenskim šumarima sa njihova Doma u Zagrebu davati uvijek dokaz, da ni
šumarski predani i idealni rad za narod i rod svoj i za struku svoju ne ostaje zaboravljen,
kaošto ne prolazi bez traga ni u inače vječnom toku narodnog života i
progresa. ; ,´ | : ´ ´ I


G. prof. Balen zadužio je svojim spisom našu struku i olakšao je, da Jugoslovensko
šumarsko udruženje sve i pored čednih svojih materijalnih sredstava podigne
smjeran spomen svome velikom pokojnom članu. Njemu će uspjeti, da tu svoju lijepu
namjeru ostvari to potpunije, što više naših drugova nabavi spomenuto djelo za sebe,
695