DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1936 str. 79     <-- 79 -->        PDF

Za ovo, što je kratko vrijeme svoga života učinio i doprinio na korist šumarstva,
neka mu je od nas šumara hvala i čast.
SLAVA JOSIPU BOROŠICU!
Ing. J. Petrak


KOMEMORACIJA NA GROBU POKOJNOG ING. JOSIPA BOROSICA.


Dne 7. IX. o. g. bila je zadušnica za pokojnog našeg druga Ing. Josipa Borošića
u crkvi Sv. Blaža u Zagrebu. Zadušnici su prisustvovale supruga i majka pokojnikova,
te rodbina i poznanici iz Zagreba. Sa strane Ministarstva šuma i rudnika i kao predstavnici
drugova pokojnikovih (činovnika Ministarstva šuma i rudnika) prisustvovali su izaslanici
gg. Ing. Ivan Maruzzi, inspektor, Ing. Jovan Kraljević, inspektor i Ing. Juraj
Petrak, viši šum. savjetnik iz Beograda. Na čelu sa svojim šefovima — gg. Ing. prof.
Alfonzom Kaudersom, inspektorom i Ing. Petrom Manojlovićern, direktorom, — prisustvovali
su zadušnicama činovnici Šumarskog odsjeka Kr. banske uprave i Direkcije
šuma u Zagrebu, a uz to velik broj umirovljenih šumarskih inžinjera, koji stanuju u
Zagrebu. 7


Poslije zadušnice zaputili su se svi na grob pokojnikov na Mirogoju, gdje su pored
ostalih položeni na grob vijenci Jugoslovenskog šumarskog udruženja i činovnika Ministarstva
šuma i rudnika, a potom su se sa pokojnim drugom dirljivim govorima oprostili:
u ime kolega iz Ministarstva šuma i rudnika g. Ing. JL raj ´-´etrak, a u ime Jugoslovenskog
šumarskog udruženja tajnik Ing. Ante Premužić; napokon je govorio g. inspektor Ing.
Jovan Kraljević iz Beograda. U govorima su naročito naglašene duševne i stručne sposobnosti,
te mnogostruki i predani rad pok. Borošića — i onaj po dužnosti, službeni, i
onaj iz privatne inicijative i vlastite unutarnje pobude: u krilu J. U. Š. u svojstvu člana
upravnog odbora, urednika »Glasnika« šum. zvaničnika i namještenika, priređivača Zbornika
zakona, uredaba i pravilnika šumarske struke itd. Isticane su i lične lijepe vlastitosti
pokojnikove, a naročito je sa bolju i žalošću konstatovana činjenica, što se čini kao
neka zlosretna sudbina i izvjesna nepravda, da tako talentovani, vrijedni i djelotvorni
šumari Borošići, otac i sin, umiru tek što su stupili u muževno doba i tek što su počeli
da struci i narodu daju i vraćaju iz riznice svoje bogate i plodne duše.


i i Ing. Ante Premužić


ODLIKOVANJA:
Odlikovani su:


Lenarči ć i n ž. Josip , veleposjednik iz Vrhovine, ordenom Jugoslovenske krune
3 reda;
Petrači ć Dr. Andrija , profesor na poljoprivredno-šumarskom fakultetu u Zagrebu,
ordenom Jugoslovenske krune 3 reda;
B a 1 e n Dr. Josip , profesor na poljoprivredno-šumarskom fakultetu u Beogradu, ordenom
Jugoslovenske krune 3 reda; .
Levakovi ć Dr. Antun , profesor na poljoprivredno-šumarskom fakultetu u Zagrebu,
ordenom Jugoslovenske krune 3 reda;
V u č e t i ć Savo , načelnik odjeljenja za vrhovni šumarski nadzor u Beogradu, ordenom
Sv. Save 3 reda;
M i 1 e t i ć iDr. Žarko , načelnik odjeljenja za upravu dužavnih šuma u Beogradu,


ordenom Sv. Save 3 reda;
Nikol ć i n ž. Bori s lav, viši savjetnik Ministarstva, ordenom Belog Orla 5 reda;
Marković inž. Mihajlo, šumarski savjetnik i šef šum. uprave u Pančevu, orde


nom Belog Orla 5 reda;
S p a s i ć L j u b a m i r, inspektor Ministarstva šuma i rudnika, ordenom Jugoslovenske
krune 4 reda;


585