DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1936 str. 71     <-- 71 -->        PDF

IZVJEŠTAJ


nadzornog odbora Jugoslovenskog šumarskog udruženja za Glavnu skupštinu za g. 1936.


Potpisani članovi nadzornog odbora pregledali su danas dne 20 augusta 1936
cjelokupno blagajničko poslovanje Udruženja počan od posljednje škontracije t. j . od
5 jula 1936 godine do danas i to: sve račune, knjige, vrijednosne papire i knjige fondova,
škontrirali blagajnu i pronašli sve u potpunom redu.


Obzirom na nastali višak u izdacima od 22.003 Din 39 para izvjestiti nam je, da
je isti nastao u glavnom uslijed nepredvidljivih popravaka na Šumarskom Domu te za
doček i pratnju bugarskih šumara kroz našu zemlju.


Međutim obzirom na ukupne primitke u minuloj godini od 390.827 Din 92 pare
ukazuje se višak prema reduciranom budžetu sa svotom od 44.327 Din 92 pare, odnosno
višak prema ukupnim izdacima u iznosu od 22.324 Din 53 pare.


Pošto su spomenuti izdaci bili neodloživi i opravdani, predlažemo i molimo glavnu
skupštinu, da ih izvoli naknadno odobriti.


Stanje zaklada sa 20 augustom 1936 godine:


1) Kereškenjijeva pripomoćna zaklada Din 38.580.49
2) Borošićeva literarna zaklada „ 15.531.81
3) Fond za propagandu šumarstva „ 3.654.90
4) Fonda za održavanje glavnih skupština „ 20.763.29


Nadzorni odbor moli Glavnu skupštinu, da na osnovu prednjega izvještaja podijeli
razriješnicu nadzornom odboru i blagajniku.


U Zagrebu , dne 20 augusta 1936 godine.


Nadzorni odbor:
ing. Ante Pavlić, savjetnik Banske uprave
ing. Ilij a Lončar , viši savjetnik Direkcije šuma


Blagajnik:
Milan D r n i ć, kr. šum. nadsavjetnik u p.


.11