DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1936 str. 45     <-- 45 -->        PDF

PROMJENE U SLUŽBI :
Premješteni su :


Vučeti ć Ž. Sava , inspektor Ministarstva 3 grupe 2 stepena za načelnika Odelenja
za vrhovni šumarski nadzor u Ministarstvu šuma i rudnika 3 grupe1 2 stepena;


Miletić Dr. ing. Žarko, načelnik odelenja za šumarstvo Ministarstva šuma
i rudnika 3 grupe 2 stepena za načelnika Odelenja za upravu drž. šuma u Ministarstvu
šuma i rudnika 3 grupe 2 stepena.


Kasi k ing . Oton , šum. pristav 8 grupe od Direkcije šuma u Sarajevu k šumskoj
upravi u Varešu;
D u k i ć Miloš , podšumar 2 klase 8 grupe od šum. uprave u Bos. Dubici k šumskoj
upravi u Ključu;
Os an Dir a gutin , pom, tehnič. manipulant 9 grujie od šum. uprave u Beogradu
k Direkciji šuma u Aleksincu;
Šafa r ing . Josip , šum. pristav 8 grupe od sreskog načelstva u Delnicama
k šum. ispostavi u Fužinama, sresko načelstvo Delnice;
Šipči ć Milutin , pom. tehnič. manipulant 10 gli^ipe od šum. uprave u Prizrenu
k šum. upravi u Đevđeliji.
Babi ć Đ.orđe, rač. kontrolor VII gr. od Direkcije šuma Im. opć. križevačke k Dir.
šuma Gradiške im. opć. u Novoj Gradiški.


Postavljeni su :


Spal j Julijo , pomoć, knjigovođa 10 grupe Direkcije šuma ogulnske imovne
općine u Ogulinu za pomoć, knjigovođu 9 grupe ogulinske imovne oplćine u
Ogulinu;


Luli ć ing. Stjepan , čin. pripravnik, za šum. pristava VIII pol. grupe kod sreskog
načelstva u Zlataru.


Unapređeni su :
Vučeti ć Sava , načelnik Odjeljenja za vrhovni šum, nadzor iz III-2 u III—1 pol.
grupu.


Penzionisani su :
Bugarević ing. Ljubom´ i r, viši savj. Banske uprave u Novom Sadu.


KNJIŽEVNOST


KROZ PLANINE BOSNE I HERCEGOVINE


(Izdanje Planinarskih društava u Sarajevu 1935)


U prošlogod. »Šumarskom Listu« na str. 541 izišla je objava, da je ova knjižica


izišla iz štampe. Pošto se je pisac samo ukratko osvrnuo na vanjsku formu, ne zala


ze´ći u sadržajnu analizu knjižice, smatram za potrebno da istaknem sa ovo nekoliko


primjedaba njezinu vrijednost prema dosadašnjim publikacijama u tom području i na


ročito njezino značenje za šumarstvo.
O bosanskim planinama do sada se je mnogo pisalo u svrhu propagande turizma,
ali se pri tom nije nikad zalazilo u kakve dublje analize, nego se je uvijek ostajalo


503