DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1936 str. 28     <-- 28 -->        PDF

stično, nego stavlja otpor prodiranju žilja. Povoljan sklop kod takovih
zemljišta zavisi u prvom redu od prisustva dovoljne količine kreča u
zemljištu.


Sitno-grudvasta struktura postizava se kroz jedan duži period poboljšanjem
fizikalnih svojstava zemljišta stvaranjem humusa, u prvom
redu blagoga humusa, uzgojem trava ili šume, kalcifikacijom i obradom.
Stvaranje humusa ili dodavanje dubriva zemljištu vrši se ili u obliku
direktnoga dodavanja dubra, stajskoga dubra, torenja, umjetnoga dubra
i sideracije ili uzgojem trava i drugih biljki, čiji su organi bogati u
azotnim organogenim spojevima, a to su trave i drveće, koje daje dobru
šumsku prostirku. Kalcifikacija se vrši ili već samim dubrenjem odnosno
stvaranjem humata ili direktnim dodavanjem kreča, u koliko ga zemljište
već dosta ne sadrži. Obradom se nastoji zemljištu dati sklop i stanje,
koje je najpovoljnije za porozitet, prodiranje i zadržavanje vode i zraka
i prodiranje žilja t. j . rastresita sitno grudvasta struktura, dakle povoljnija
fizičko-mehanička svojstva. Obradom se utječe i na biološke i kemijske
procese u zemljištu, na njegovu aktivaciju i stvaranje asimilativa.
Sasvim je razumljivo, da uspjeh obrade zavisi uvijek od osobina samoga
zemljišta, jer dok dobro zemljište zadrži svoju stabilnu strukturu kroz
duži period, čitavu vegetacionu periodu, dotle rdavo zemljište sa nestabilnom
strukturom ne može dugo zadržati obradom mu dan sklop, oblik
i strukturu.


Vrijednost nekoga zemljišta cijeni se po sposobnosti, da ono snabdijeva
kulturne biljke, koje se na njemu uzgajaju, sa svima potrebama
koje one traže, a to je: voda, zrak i mineralna hrana. Zemljište mora da
ima takova fizikalna i kemijska svojstva, da bi omogućavala razvitak
žilja i uzrast biljke.


Dovoljno prisuće vode uslovljava povoljne kemijske, fiziološke, dinamičke
procese; ono daje zemljištu povoljna fizikalna svojstva. Voda
veže i učvršćuje čestice zemlje, povećava adheziju, ona služi kao rastvor,
u kome se mnoge mineralne soli rastvaraju; ona služi kao transportno
sredstvo, koje nosi hranive materije iz zemlje putem žilja, stabla ili stabljike
do lišća i odavde opet u pojedine dijelove biljke. Bez dovoljno vode
ne mogu se razvijati mikroorganizmi, glavni faktori za stvaranje dušika.
Voda služi za održanje turgora. Bez dovoljno vode ili vlage ne može se
u opće ni zamisliti klijanje i uzrast biljke, pogotovo u aridnim zonama.
Najbolje zemljište crnice u pomanjkanju vlage ne može da dade željene
rezultate i ne može biti dovoljno aktivno, pa je to i najveća pogreška
aridnih stepskih crnica ili černozema i samo uz dovoljnu vlagu imaju


takova zemljišta najobilniju floru.
Svaka biljka za svoj razvitak potrebuje izvjestan dio vode, jedna
više, druga manje. Može se uzeti da biljke prosječno trebaju za proizvodnju
jednoga kg suhe biljne mase oko 400 kg vode. Kod kukuruza
treba za jedan kilogram suhe materije 240—310 kg vode, kod djeteline
450 kg, kod zobi 520 kg. Teža zemljišta (gline, smonice, gajnjače i zemljišta
sa više humusa) trebaju manje vode, dok laka zemljišta (lapornjače
i pjeskulje) trebaju više. Pjeskulja treba za proizvodnju 1 kg suhe ma


terije oko 600 kg. Najbolje će se biljka razvijati, ako zemljište ima 60%
relativne vlage. Potreba u vodi je osobito velika u ljetnim mjesecima.
Biljka uzima vodu ili vlagu iz zemlje putem žilja. U vodi rastvorene
soli biljka nakon asimilacije upotrijebi za svoju ishranu, dok vodu po


486