DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1936 str. 22     <-- 22 -->        PDF

mentarna pera sa spojenim zastavicama«. To sam napisao tada tako,
jer su i drugi zoolozi i lovački pisci o tome tako pisali. Međutim kad sam
poslije promatrao naročito u Bijeloj Kosi (Kr. šum. uprava Ogulin), kako
se tetrijeb brzo i vješto penje po granama i kad sam potanje proučio
te rese na prstima, napisao sam u m a j u 1934 god . (a što je štampano
u L. R. V. tek u aprilu 1935, u broju 4 na str. 168) slijedeće: »da te rese
na prstima nogu nisu nikakova rudimenta i zaostaci, nego ih je priroda
dala tetrijebu baš zato, da može i po tanjim granama sigurno hodati i
na njima se stabilnije i čvršće držati, ai to je i potrebno za njegovo dosta
krupno i teško tijelo«. Na tu tvrdnju oborio se urednik L. R. V. g. Dr. Š.
u svom članku »Veliki tetrijeb« u broju 7 — 1935 L. R. V., str. 303,
slijedećim: »Što se tiče priperaka na prstima tetrijeba to su oni rudimenti,
no držim da osim što povećaju plohu prstiju nemaju nikakvu
drugu zadaću. Sumnjam da bi mogli imati bilo kakovog upliva na sigurnost
pijevca na granama, jer su jedno preslabi i prekratki i ne stoje u
nikakvoj vezi sa aparatom prstiju, to jest sa tetivama, koje na! pritisak
sa donje strane automatski privuku prste dolje i oni obuhvate podnožje.
Držim dalje da nemaju priperci te zadaće i radi toga, jer i oni ispadaju
kao i drugo perje za vrijeme mitarenja, pa bi logično bilo da tetrijeb
kad mu ispadnu priperci ne bi sigurno mogao stati na grani. A to nije
slučaj, jer on baš tako stoji na granama i debljim i tankim sa i bez
priperaka.«


Na ovo sam odgovorio g. Dr. Š. i napisao u julu 1935 slijedeće: »Što
se tiče priperaka na prstima velikog tetrijeba, za koje g. Dr. Š. drži, da
osim što povećaju plohu prstiju nemaju nikakovu drugu zadaću« napominjem,
da je tom rečenicom g. Dr. Š. u cijelosti moju tezu potvrdio,
samo toga nije ni sam bio svjestan. Baš time, što je ploha prstiju resama
povećana, sve je kazano. Fizički je zakon, da ako jedno tijelo sa većom
plohom na drugom leži ili na njega pritište, da je otpornost pomicanja
odnosno stabilitet veći. Kod penjanja po granama i kod šetnje po tanjim
golim granama svakako mu te rese služe više na korist, nego na štetu,
to je jasno ;i o tome nema pogovora. A je li kada promatrao g. Dr. Š.
trag velikog tetrijeba na mekom i južnom snijegu (poznato je da tetrijeb
veći dio dana proboravi na tlu tražeći hranu) i je li opazio, kako tetrijeb
unatoč svojih dosta velikih koraka i svoje znatne težine srazmjerno vrlo
malo propada u snijeg. Jamačno je to vidio, ali to nepropadanje u snijeg
nije pripisao povećanoj plosi prstiju uslijed gustih resa, koje mu služe
u ovome slučaju kao male krpljice da ne propada dublje u snijeg. Ništa
u prirodi nije bez svrhe, pa tako ni ptice močvarnice i patkarice nemaju
bez svrhe medu prstima opne.« Rese dakle služe tetrijebu za penjanje
po krošnji, za sigurnije hodanje i popinjanje po granama i kamenju, za
hodanje po snijegu itd., a nekada, dok je tetrijeb kao i ostale koke bio
ptica nizina i polja, otkuda ga je sve gušće naseljavanje i napredujuća
kultura potisnula postepeno u visine sve do današnje njegove postojbine,
služile su mu te rese da ne propada dublje u pijesak po pješčarama i sličnom
terenu.


Nažalost taj moj odgovor g. Dr. Š. nije sve do danas štampan u


L. R. V. i ako sam ga redakciji toga lista poslao ravno pred godinu dana.
Ove godine uzeo sam si naročito za zadaću, da na ubijenom primjerku
vel. tetrijeba to sve još jednom dokažem i to fotografijama i slikom
prstiju vel. tetrijeba i da detaljno proučim te rese. Tetrijeba sam ustrijelio
4,40