DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1936 str. 20     <-- 20 -->        PDF

Tačno izvršivanje izvršne odluke opšte upravne vlasti dužna je ista
obezbediti svima strankama i to ovlašćenoj stranci, da ju niko ne smeta
u izvršivanju konkretno određenoga prava, a opterećenima, da se to
pravo ne prekorači, niti zloupotrebljava.


U ove svrhe raspolaže vlast dovoljnim prinudnim sredstvima po Zakonu
o opštem upravnom postupku i po Zakonu o unutrašnjoj upravi
od 19 juna 1929 god.


Upravna tužba. Po sadašnjem Ustavu od 3 septembra 1931 god.
čl. 98 i 99, ustanovljeni su za sporove upravne prirode Upravni sudovi
i Državni savet kao Vrhovni upravni sud. U čl. 18 Zakona o Državnom
savetu i Upravnim sudovima (od 17 maja 1922 sa izmenama i dopunama
od 7 januara 1929) predviđa se, da se protiv izvršne odluke Upravne
vlasti može podneti tužba samo Upravnom sudu odnosno Državnom savetu.
Tužba protiv drugostepene odluke bana Upravnom sudu, odnosno
protiv odluke Ministrove Državnom savetu, bila bi dakle krajnje pravno
sredstvo, koje bi se moglo upotrebiti u administrativnom sporu oko
prinudnoga puta po novom Zakonu o šumama. Redovito takva tužba ali
neće imati odgodne moći. Poslednje ovo pitanje imalo bi se definitivno
prosuditi po odredbama §-a 36 gore citiranog zakona o Državnom savetu.


Zaključak. Možda smo bili u ovoj raspravi u izvesnim otsecima preopširni
i možda smo se upuštali katkad i suviše u sitnije pojedinosti. Ali
dugogodišnje iskustvo na visokim položajima naših stručnih nadleštava
pokazalo nam je, da obrazloženja novih izjednačenih zakonskih uređaja
u našoj po pravnom shvaćanju i po administrativnoj praksi toliko raznolikoj
zemlji retko da su dovoljno opširno razrađena. Ovo važi naročito
za uređaje, koji zasecaju u tehničke i pravne materije u tolikoj meri,
kao što je slučaj i kod institucije prinudnoga puta1. Sa toga gledišta, kao
što mislimo, moćiće se shvatiti naš način obrade grade i sa strane vičnih
stručnjaka.


LITERATURA: Žigrović-Pretočki, Upravno pravo Kr. Hrv. i Slav.,
Bjelovar 1911; M a y e r h o f e r, Handbuch f. d. polit. Verwaltungsdienst;
G o g 1 i a, Uredovna zbirka šumarskih propisa, Zagreb 1917;
Borošić-Goglia , Šumski zakon iz 1852 god. Zagreb, Kuglijevo
izdanje 1900; Gayer -Mayer-Fabricius, Forstbenutzung,
Berlin 1919; F i s c h e r - H i r s c h, Das österr. Reichsforstgesetz,
Wien 1917; Bauer , Forstliche Rechtskunde, Lorey izd. B. Tübingen
1913; Zierbarth , Forstrecht, Berlin 1889; G e o r k e, Forstzivilrecht,
Berlin 1917; Albert , Staatsforstwissenschaft, Wien 1875;
Menzel , Das Recht des Notweges u »Juristische Blätter« 25. Jg.;
Rudenberg , Das Notwegerecht, Berlin 1905; Buch , Der Notweg,
München 1919; Meissne r Ch., Das in Bayern geltende Nachbarrecht,
München 1911; W i n d s c h e i d, Pandekten; Weber, Rom.
Agrargeschichte, 1891; I h e r i n g, Der Geist des röm. Rechtes;
Hitschmann-Vedemekum, Wien; Razni zakoni: Z.


o š., Z. oup., Z. uu., Z. o D. s., Grpp., Ogz. (kako je u važnosti na
području Apelacionog suda u Zagrebu, bez t. zv. Novela), ABGB.,
IBGB. (nem. grad. zakonik); Srp. g. z., Code civil; 1807, Opšti imovinski
zakonik iz 1888; Hrv. Zakon o nužnim prolazima od 9 juna
1906 i austr. zakon o nužnim prolazima od 7 jula 1896 god.
RÉSUMÉ. Quelques commentaires de la loi forestiere a l´égard du »passage nécessaire«.


478