DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1936 str. 73     <-- 73 -->        PDF

OVLAŠTENI CIVILNI ŠUMARSKI tNzENJEß.


Dekretom ministra građevina od 3 marta 1936 godine broj 7.875, a na osnovu čl. .
privremene uredbe o ovlaštenim inžinjerima i arhitektima, odobreno je Pajiov u
Aleksandru , šumarskom inžinjeru iz Banjaluke, da može vršiti javnu praksu na
celoj teritoriji Kraljevine, specijalno iz struke šumarske.


Broj 7.875. — Iz Ministarstva građevina, 3 marta 1936 godine´. 8391 1-1


Jugoslovensko šumarsko udruženje


održaće svoju


60-tu (XV-tu)


redovitu glavnu
godišnju skupštinu


dne 3 i 4 septembra


u Zagrebu


Pozivaju se gg. članovi J. Š. U. da u što većem broju sa cijenjenim
obiteljima dođu na to zborovanje.


Dnevni red i raspored skupštine zasebno su priloženi ovom broju
Šumarskog Lista.


Konačno molimo gg. članove, da uplate članarinu. Po Pravilima imaju
na skupštini pravo glasa samo oni članovi, koji su potpuno udovoljili
svojim članskim dužnostima.


Uprava J. š. U.


459
ŠUMARSKI LIST 8/1936 str. 74     <-- 74 -->        PDF

Industrija oružja


Rorovnik i Vrbanić


Zagreb, Jurišićeva 9 Kod Glavne pošte


Telefon 59-99


Preporuče svoj cij. gg. lovcima svoje prvorazredne puške, pištolje i sav lovački pribor
PREUZIMAMO sve u puškarski zanat zasijecajuće popravke oružja te izvršujemo
iste najsavjesnije. — Izrađujemo lovačke puške po specijalnim
narudžbama. — Prodajemo najsolidniju lovačku municiju. — Dajemo savjete


i informacije u pogledu lovačkog oružja.


Preuximamo prepartranfe rasniö životinja


Šumska Industrija


FILIPA DEUTSCHA SIHOVI


Vrhovieva ulica 1 ZAGREB Telefon broj 30-47


Parna pilana u Turopolju


Export najfinije hrastovine. Na skladištu ima velike količine potpuno suhe
hrastove gradje svih dimenzija.
Utemeljeno godine J860. Utemeljeno godne 1860.


Uprava gospodarstva i šumarstva


1


KRNDIJA NA* ICE, SLAVONIJA


GOSPODARSKA I ŠUMARSKA Proizvodi i eksportira svekolike


INDUSTRIJA D. D. U ZAGREBU gospodarske i šumske proizvode


460