DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1936 str. 72     <-- 72 -->        PDF

UREDNIK ŠUMARSKOG LISTA U SOFIJI.


Uredniku .. L. stigla je ovog proljeća od rektora Sofijskog univerziteta zamolba,
da bi kao gost toga univerziteta, a u Poljoprivredno-šumarskom fakultetu istoga, održao
u ljetnom semestru minule školske godine nekoliko predavanja iz svoje struke. Ma da
inače ne voli putovanja u inozemstvo, odazvao se urednik rado tome1 pozivu, te je
proveo u Sofiji 5 i pol dana (od 9 do 14 juna). Tom prilikom održao je u spomenutom
fakultetu 4 predavanja o temi »Srednje moguća pogreška pri kubisanju sastojine«.


Čitaocima našega lista poznat je prošlogodišnji nadasve srdačni doček naših
ekskurzionista u Bugarskoj. Poznavajući iz Šum. Lista taj doček očekivao je naravski
i urednik nešto slična. No ono, što su mu braća Bugari priredili i pri dolasku i za cijelo
vrijeme boravka, a i na odlasku, premašilo je daleko njegova očekivanja. Našoj najbližoj
slavenskoj braći neka je za to i s ovoga mjesta srdačna hvala!


IZ ADMINISTRACIJE


ISPITNA KOMISIJA.


Kod odsjeka za šumarstvo kr. banske uprave u Zagrebu za godinu 1936 obrazovana
je komisija za održavanje državnog stručnog ispita činovničkih pripravnika sa
nepotpunom srednjoškolskom spremom za administrativnu-kancelarijsku službu, kako
slijedi:


Ing. Josip Š u s t i ć, viši šum. savjetnik, predsjednik; ing. Ivan Č e o v i ć, viši
šum. savjetnik, zamjenik predsjednika; ing. Ante Abramovi ć i ing. Petar Š k r-
Ijac , viši šum. savjetnici, članovi ispitivači; ing. Andrija Kopri ć i ingi. Marijan
Ma j n ar i ć, viši šum. savjetnici, zamjenici članova ispitivača.


šef odsjeka za šumarstvo.


Kraljevsk a bansk a uprav a savsk e banovin e u Z a; grebu .
Broj: 10.110—7—1936. Zagreb, dne 6 jula 1936.
Predmet : Lovostaje na trčke — skraćenje.


Temeljem zakonske ovlasti dane mi propisom §-a 18 zakona o lovu od 5 decembra
1931, a na predlog Saveza lovačkih udruženja savske banovine, propisujem sljedeću


NAREDBU.


Lovostaja na trčke (poljske jarebice, Perdix cinerea, Perdix) propisana §-om 17
Zakona o lovu od 5 decembra 1931 skraćuje se i mijenja tako, da počima 16 (šestnajstog)
decembra, a svršava 15 (petnajstog) augusta sljedeće godine.


Naznačeni prvi i posljednji dani računaju se u lovostaju.


Ova naredba stupa na snagu danom obnarodovanja u Službenom listu savske
banovine »Narodnim Novinama«.
Ban:
R u ž i ć v. r.


458