DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1936 str. 71     <-- 71 -->        PDF

M a´k s i ć inž. S v e t o z a r, viši šum. pristav 7 grupe, od sreskog nacelstva u Prilepu
k šum. odsjeku kr. banske uprave u Skoplju;


F i I i p a n inž. F a n j o, šef šum. uprave 7 grupe gradiške imovne općine u Novoj
Kapeli, za šum. višeg pristava kod šum. uprave u Podravskoj Slatini;


Kosonogov inž. Pavle, šum. pristav 8 grupe, od šum. uprave u Zavidoviću
k šum. upravi u Plevlju;


Vasiljević inž. Đuro, šum. pristav 8 grupe, od šum. uprave u Plevlju k Dir.
šuma u Sarajevu;


Pante´lić Čedomi´r, pom. tehnički manipulant 10 grupe, od šum. uprave u Aranđelovcu
k šum. upravi u Pirotu ;


D j ori č ´inž. Mihajlo, šum. pristav 8 grupe, od šum. uprave u Beogradu k sreskom
načelstvu sreza vračarskog u Beogradu;


Kovačevi ć inž. Pero, šum. savjetnik 4 grupe 2 stepena, od sreskog nacelstva
u Vrbovskom k sreskom načelstvu u Jastrebarskom;


Simčić inž. Ivan, viši sekretar Min. šuma 5 grupe, od Direkcije šuma u Aleksincu
k Odeljenju za šumarstvo Ministarstva šuma u Beogradu;


Braljinac inž. Mihajlo, viši sekretar Min. šuma 5 grupe, od šum. uprave
u Kruševcu k Odjeljenju za šumarstvo Ministarstva šuma u Beogradu;


Zečević inž. Vladimir, savjetmk Dir. šuma 5 grupe, od šum. uprave Prača
Sjetline k Direkciji šuma u čačku;


Žaga r inž. Bogdan , savjetnik 6 grupe, bd sreskog nacelstva u Crikvenici k šum.
upravi u Bohinjskoj Bistrici;


Kosandić inž. Milan, šum. savjetnik 6 grupe, od Direkcije šuma u Čačku k Direkciji
šuma na Sušaku;


Feri ć inž. Ilija , šum. savjetnik 6 grupe, od šum. uprave u Dubici k Direkciji šuma
2 banske imovne općine u Petrinji;


Vasil>jev inž. Aleksander, viši šum. pristav 7 grupe, od šum. uprave u Kumanovu
k šum. upravi u Beranima;


Begov S ć inž. Branislavl šum. viši pristav 7 grupe, bd šum. uprave u Livnu
k šum. upravi u Vozući;


Djulepa inž. .Must a1 f a, šum. viši prigtav 7 grupe, od šum. uprave u Vozući
k šum. upravi u Nemiloj;


Nikolrlć inž. Dimitrije, šum. viši pristav 7 grupe, od šum. uprave u Prištini
k Direkciji šuma u Skoplju;


Popović inž. časlav, šum. viši pristav 7 grupe, od šum. uprave u Rajevom
Selu k Direkciji šuma brodske imovne općine u Vinkovcima;


Premerštaj n Robert, podšumar I klase 7 grupe, od sreskog nacelstva u Murskoj
Soboti k sreskom načelstvu u Krškom.


457